Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2018-07-22   Jurgos Žąsinaitės literatūros vakaras „Tarp dviejų romanų“
 
 

Taip pavadintas mūsų kraštietės, Vilniaus anykštėnų sambūrio narės (VAS), prozininkės ir literatūrologės dr. Jurgos Žąsinaitės kūrybos vakaras liepos 12-ąją įvyko „Žinijos“ draugijos salėje Vilniuje. Jį surengė žurnalo „Naujoji Romuva“ redakcija.

Tai buvo vienas tų tradicinių ir gan populiarių tarp sostinės literatūros mylėtojų renginių, skirtų minėto žurnalo autorių kūrybai aptarti ir plačiau visuomenėje pagarsinti. Tokie literatūriniai kūrybos vakarai čia rengiami kiekvieną mėnesį, o jų dalyviai pakeliui supažindinami ir su naujausiu žurnalo numeriu bei kaskart naujomis teminėmis fotografijų parodomis. Tai – prasminga ir sveikintina redakcijos veikla.

Šį kartą, baigę ketvirtadienio darbus, į rašytojos dr. J. Žąsinaitės kūrybos vakarą susirinko daug literatūros mylėtojų ir autorės knygų gerbėjų bei skaitytojų. Jų buvo tiek, kad salėje teko pastatyti net daugiau kėdžių.

Salėje vakaro dalyviai. Laimučio Regelskio nuotrauka.

Atėjo visi kviestieji programos dalyviai, rašytojai, literatai ir literatūrologai, kolegos iš universiteto ir kiti mokslininkai bei svečiai. Susitikti su miela kraštiete panoro ir daug Vilniaus anykštėnų sambūrio (VAS) narių bei keletas bendraminčių iš Svėdasiškių draugijos „Alaušas“.

Kraštiečiai (iš kairės): dr. Juozas Lapienis, Vytautas Rimša, Vida Mičiūdienė, prof. Antanas Tyla, Aldona Nikienė, Regina Smetonaitė. Gedimino Zemlicko nuotrauka. 

Rašytoja dr. J. Žąsinaitė. Laimučio Regelskio nuotrauka.Nuščiuvus šurmuliui, oficialiąją vakaro programą pradėjo renginio organizatorius ir vedėjas „Naujosios Romuvos“ vyriausiasis redaktorius, filosofas, žurnalistas ir vertėjas dr. Andrius Konickis. Paaiškinęs renginio pavadinimo „Tarp dviejų romanų“ prasmę, supažindinęs su programa bei dalyviais, jis priminė ir „Naujosios Romuvos“ literatūrinių vakarų istoriją bei jų tikslus.

Paskui prie mikrofono jis pakvietė rašytoją dr. J. Žąsinaitę. Priminusi savo knygą „Azuritijos kardinolai“ (2017 m.), kuri su kraštiečiais pernai buvo aptarta Lietuvos rašytojų sąjungoje, ji kalbėjo apie naują istorinį romaną „Gardiniečiai“, kuris buvo pradėtas rašyti prieš gerą dešimtmetį Gardine (Baltarusijoje). Tuomet ten ji rinkusi kartu ir medžiagą disertacijai. O šiandien nemaža šio romano ištrauka jau pasirodė žurnale „Naujoji Romuva“.

Apie rašytojos kūrybą, ypač jos minėtų romanų siužetų, veikėjų tipų ir paveikslų socialinį bei psichologinį pagrįstumą, jų ypatumus, panašumus bei skirtumus, apie autorės literatūrinio stiliaus atspindžius ir kaitą knygose, taip pat apie ir čia vaizduojamų įvykių socialinį bei istorinį pagrindą (remdamiesi išleista knyga ir žurnale išspausdinta kitos knygos ištrauka) plačiau kalbėjo oponentai. Tai – literatūros kritikė, publicistė ir rašytoja Neringa Mikalauskienė, buvęs ilgametis Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas, istorikas prof. habil. dr. Antanas Tyla, teisininkas, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas dr. Mantas Varaška. O abiejų knygų ištraukas dalyviams įtaigiai paskaitė Muzikos ir teatro akademijos magistrė aktorė Justina Smieliauskaitė.

Renginio dalyviai. R. V. Rimšos nuotrauka.

Savo ruožtu pati rašytoja dr. J. Žąsinaitė, kaip ir dera, nuoširdžiai padėkojo visiems programos dalyviams, susitikimo organizatoriams bei klausytojams. Padėkos žodį kraštiečių vardu autorei tarė VAS pirmininkė Regina Smetonaitė. Rašytoją ji sveikino su rengiama nauja knyga, o visiems programos dalyviams padovanojo rožių. Nuo svėdasiškių rašytoją sveikino doc. dr. Juozas Lapienis.

Dr. J. Žąsinaitės literatūrinio vakaro pabaigą, kaip ir jo pradžią ar pertraukėles, gražiai papildė ir paįvairino klasikinės muzikos kūriniai, kuriuos meistriškai atliko pianistė Tatjana bei jos sesė, smuikininkė Jelena Alymovos.

Vakaro koncertas. Laimučio Regelskio nuotrauka.

Koncertui pasibaigus, visi vakaro dalyviai buvo pakviesti į kitą salę. Čia, prie arbatos puodelio, buvo galima individualiai pabendrauti su autore ir svečiais, neformaliai pasikalbėti apie literatūrą, knygas ir kūrybą ar išsiaiškinti kitus kilusius klausimus.

Romualdas Vytautas Rimša

Laimučio Regelskio, Gedimino Zemlicko ir autoriaus nuotraukos

 
 
    Atgal...