Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2019-04-29   Pro memoria. Spaustuvininkas, leidėjas ir mecenatas Petras Kalibatas
 
 

2019 m. balandžio 28 d. Vilniuje, eidamas 72-uosius metus, po ilgos ir sunkios ligos mirė spaustuvininkas, leidėjas bei mecenatas Petras KALIBATAS (1948–2019).

A+A Petras KalibatasIš Anykščių krašto kilęs, Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą baigęs P. Kalibatas vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo spausdinti knygas jai atgavus Nepriklausomybę.  Nuo 1994-ųjų, kai įkūrė savo spaudos ir leidybos įmonę, spaustuvininkas itin prisidėjo prie šalies knygų leidybos sektoriaus garsinimo visoje Europoje.

Bendrovės spausdintos knygos pelnė ne vieną apdovanojimą, įmonės išleista P. Normanto knyga „Baltas“ buvo įrašyta į Lietuvos rekordų knygą kaip ilgiausia lankstytina knyga Lietuvoje, o atkurti Kristijono Donelaičio „Metų“ ir Martyno Mažvydo „Katekizmo“ kūriniai buvo pirmieji faksimiliniai leidiniai šalyje.

P. Kalibatas daugelį metų buvo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto kasmetinės premijos už kūrybiškiausią metų knygą mecenatas, įvairių kultūros leidinių bei šalies poligrafijos sektoriaus rėmėjas, Pasaulio anykštėnų bendrijos leidybos projektų organizatorius, šios Bendrijos Garbės narys, taip pat Lietuvos spaustuvininkų asociacijos tarybos narys bei Knygotyros ir dokumentotyros instituto įkurtos Knygos kolegijos pirmininkas.

Petras Kalibatas šiais metais buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

„Mirė pirmasis ir nuolatinis Vilniaus Anykštėnų Sambūrio Rėmėjas Petras Kalibatas. Iš tiesų, be Jo knygos ar kitokios paramos nepraėjo nė vienas Vilniaus anykštėnų renginys.

Tai buvo ir yra Žmogus nuo Kavarsko, sukūręs ir išvystęs verslą Vilniuje, tuo pačiu mokėjęs mokesčius į Valstybės biudžetą bei suteikęs galimybę darbuotis ir pažinti knygą nemažam būriui žmonių.

Žmogus, turėjęs stiprų jumoro jausmą net pačias sunkiausiais gyvenimo momentais. Ir todėl galiu pasakyti, kad tai – PETRAS, savo gyvenimu žemėje užsidirbęs raktelį nuo viršutinių pasaulio durų.

Nuoširdžiausia užuojauta nuo visų Vilniaus Anykštėnų Sambūrio narių žmonai Reginai, kilusiai iš Ažuožerių, dukrai Auksei, sūnui Gintarui, žentui Vyčiui, anūkams Kamilei, Karolinai ir Vainiui.“

Vilniaus Anykštėnų Sambūrio Taryba

Atsisveikinimas su velioniu – balandžio 30 d. nuo 10 iki 21 val. Vilniaus laidojimo rūmų 1-oje šarvojimo salėje (Olandų g. 22). Artimieji prašo nenešti vainikų, tik gėlės žiedą ar žvakutę. Urna išnešama gegužės 1 d. 11 val.

 
 
    Atgal...