Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2021-10-30   VILNIUS: anykštėnai prieš Vėlines keliavo memorialiniu keliu
 
 

Spalio 23-ąją organizuotai prisiminėme ir pagerbėme visus į Amžinybę iškeliavusius Anykštėnus.

Tą dieną aplankėme Anykštėnų kapus septyniose Vilniaus kapinėse: Karveliškių, Sudervės, Saltoniškių, Verkių, Saulės, Antakalnio ir Naujųjų Rasų, ten pagerbėme ir prisiminėme visus mirusius Anykštėnus.

Memorialinio kelio maršrutą, suradęs Vilniaus kapinių registrą bei juo pasinaudojęs, sudarė karys savanoris Linas Ladiga, generolo Kazio Ladigos ir visuomenės ir politikos veikėjos, tremtinės, Pasaulio tautų teisuolės Stefanijos Ladigienės anūkas. 

Linas ir vadovavo mirusiųjų anykštėnų pagerbimo akcijai, kurioje dalyvavo prof. Algirdo Eduardo Čižo proanūkiai Goda Čižaitė ir Algirdas Čižas su savo tėčiu Mantu Čižu bei  profesoriaus seserimi Regina Čižaite, Danutė Smetonienė, Vida Gražytė-Mičiudienė, Irma Randakevičienė, Algimantas Sodeika, Albinas Gutauskas ir Regina Smetonaitė.

Vilniaus anykštėnai Antakalnio kapinėse.

Iš anksto buvome numatę aplankyti žinomų anykštėnų, VAS narių kapus, taip pat kapus anykštėnų, apie kuriuos informaciją gavome iš savo organizacijos narių. Tačiau atsitiko ir taip, kad lankant kapines atsitiktinai suradome palaidotų anykštėnų, prie kurių kapų taip pat stabtelėjome bei pagerbdami uždegėme žvakutę.

Nors tą dieną aplankėme tik keleto anykštėnų kapus, tačiau prisiminėme bei Maldą skyrėme visiems kraštiečiams, baigusiems šio gyvenimo kelionę.

Linas Ladiga, remdamasis https://zemelapiai.vplanas.lt/kapines/map/, surinko kapinių ir kapų nuorodas (su nuotraukomis). Aplankėme šių Anykštėnų kapus:

Antanas ir Romualda Tylai Karveliškių kapinėse,

Bronė Lukaitienė Sudervės kapinėse,

Petras Biržys (Pupų Dėdė) Saltoniškių kapinėse,

Stefanija Ladigienė Saltoniškių kapinėse,

Leonas Vildžiūnas Saltoniškių kapinėse,

Vladas Vildžiūnas Verkių kapinėse,

Petras Kalibatas Antakalnio kapinėse,

Algirdas Eduardas Čižas Antakalnio kapinėse,

Jonas Motiejūnas-Valevičius Saulės kapinėse,

Augustas Bernardišius Saulės kapinėse,

Uršulė Steponavičiūtė Naujosiose Rasų kapinėse.

VAS Taryba

 
 
    Atgal...