Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2022-07-10   Kaune pagerbtas 90-metis anykštėnas
 
 

Liepos 9 dieną, Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode Anykščių krašto atstovai pasveikino garsųjį anykštėną Algirdą Avižienį 90-mečio proga.

Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius jubiliatui dovanojo angelą, o rašytojas Rimantas Vanagas skaitė fragmentą „IŠ LIETUVIŠKO EPO“, skirtą Algirdui Antanui Avižieniui:

Keliavo per Europą karo laikas
Nusvilusiais skvernais, akim beprotėm;
Keliavo per Europą karo vaikas,
Ant sunkiai girgždančio vežimo užsiropštęs.
Jis buvo dvylikos, bet ne iš kelmo spirtas:
Su bičiuliu povandeninį laivą rengė...
O štai dabar, nei lieptas, nei prašytas
Žymėjosi kiekvieną kelio vingį:
Pašyšen, Vidgiren, Labiau, Papelken...
Ir skleidės aritmetikos sąsiuvinėlyje
Subombarduotas, rūkstantis
Ne Prūsijos, o pragaro žemėlapis, –
Negi reikės tam pragare gyventi,
Užvertus Žiulio Verno nuotykius,
Vis klausantis mamos dejonės:
O kurgi, Viešpatie, sustosim,
Šventa Marija, kur miegosim,
Kada ramiai padėsim galvas?
Tėvynė liko už tūkstančio mylių
Kaip žalias sapnas, kaip aukso kalnas...
Gurguolės plūsta vakaruos,
Dangus gaisrų sparnais vasnoja,
Juodi žaibai bažnyčių bokštus varsto,
Ir taip – ligi bedugnės krašto!
Kokia prasmė kalbėti apie prasmę
Konvulsijų išniekinto peizažo,
Kai nematyt nei šviesulio, nei kelio galo,
O Lietuva kasdien vis mąžta?
Dundėjo, plakėsi berniuko užrašuos
Ugnis, metalas, mirtimi pritvinkęs oras,
Bet sakiniai vis driekės, brovės –
Tarsi šviežias pumpuras
Čia pat, griuvėsiuos, būtų sprogęs,
Ir vaikas jau suprato: štai šitaip, kančioje,
Jo akyse, į erdvę veržiasi viltinga,
Spinduliuota gyvastis – nauja žmonijos
Ir jo paties Istorija!

 
 
    Atgal...