Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2022-07-14   Iš spaustuvės į Anykščius atkeliavo iškart dvi naujos knygos
 
 

Liepos 13-ąją Anykščių Jono Biliūno gimnazijos istorijos mokytojas kraštotyrininkas Gintaras Ražanskas iš Vilniaus bendrovės „Petro ofsetas“ spaustuvės parvežė Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkių išleistas literatės Janinos Cibienės (1932–2003) poezijos rinktinės „Jaunystės godos“ (2022 m.) tiražą.

Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatas G. Ražanskas ir pats ką tik išleido savo kraštotyros apžvalgą „Mičionys“ (2022 m.). Vieną šios knygos egzempliorių autorius padovanojo ir Viešosios bibliotekos skaitytojams.

G. Ražansko lokaliosios istorijos tyrimų knygoje „Mičionys“ pateikiama įvairiapusė istorinė medžiaga apie autoriaus gimtinės kaimą Mičionis Debeikių seniūnijoje. Kraštotyros leidinio tematika labai plati: Mičionių kaimo istorijos štrichai, kaimo gyventojų likimai, etnografinė medžiaga. Rašydamas knygą, autorius rėmėsi ne tik rašytiniais šaltiniais, bet ir kaimo žmonių atsiminimais. Leidinyje taip pat publikuojami archyvinių dokumentų nuorašai, kaimo gyventojų sąrašai, nuotraukos.

Pratarmėje autorius apie gimtąjį kaimą taip rašo: „Tėviškė – tai gimtoji vieta, gimtieji namai, tėvų ir protėvių žemė. Tai – saugiausia vieta žmogui, kur jį tarsi supa ir gaubia artimumo, jaukumo dvasia. Tėviškės jausmas mums primena, kad esame ne vieni, atskirti, o surišti, susieti ne tik su kartu esančiais, bet ir su tais, kurie gyveno prieš mus ir gyvens po mūsų“.

Dėkojame kraštotyrininkui už dovanotą knygą ir linkime jai gerų skaitytojų.

Knygą „Jaunystės godos“ bibliotekininkės išleido J. Cibienės kūrybos gerbėjo, jaunystės bičiulio, buvusio Ignalinos atominės elektrinės Personalo direktoriaus, Lietuvos nusipelniusio energetiko Felikso Markevičiaus (1937–2022) lėšomis.

Įžanginį straipsnį „Sugrįžtanti eilėraščių posmais“ parašė Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja, knygos leidybos projekto vadovė Audronė Berezauskienė. Tekstus surinko ir knygą leidybai parengė šio straipsnio autorė bibliotekininkė Birutė Venteraitienė. Viršelį sukūrė Viešosios bibliotekos dailininkė Violeta Matelienė. Leidinio redaktoriai – rašytojai Milda Telksnytė ir Vygantas Račkaitis, knygos korektorė – bibliotekininkė Ligita Matulienė.

Poezijos knyga „Jaunystės godos“ skiriama literatės J. Cibienės 90-osioms gimimo metinėms paminėti. Knygoje spausdinami eilėraščiai, jos parašyti 1948–1991 metais, dauguma jų yra sukurti 7-ajame dešimtmetyje. Pasak knygos redaktorių M. ir V. Račkaičių, J. Cibienė savo kūryba nepretenduoja į menines aukštumas, tačiau jos posmai paperka skaitytoją atvirumu, tikrumu, džiugina ieškojimu pragiedrulio kasdienybėje.

1973 m. balandžio 12 d. sukurtame eilėraštyje „Esu turtinga“ Janina rašė:

„Labai turtinga aš esu –
Širdis mana pilna turtų:
Švelnumo, saulės spindulių
Ir juoko kibirkščių karštų.

Aš juos rieškučiomis semiu
Iš neišsenkančių širdies gelmių.
Dosniai žmonėms kasdien beriu –
Tegu bus linksma ir džiugu<...>.

Linkime visiems širdies turtų ir dėkojame Vilniaus anykštėnų sambūrio pirmininkei, leidyklos „Petro ofsetas“ vadybininkei Reginai Smetonaitei už pagalbą, rengiant spaudai J. Cibienės knygą, o G. Ražanskui – už jos atvežimą į biblioteką.

Kviečiame visus prisiminti literatę J. Cibienę, skaitant jos nuoširdžius posmus apie jaunystę, meilę, tremtį, gamtos grožį. Tikime, kad knyga „Jaunystės godos“ džiugins ne tik Anykščių krašto, bet ir visos Lietuvos skaitytojų širdis.

Knyga išleista 300 egz. tiražu. Pageidaujantys galės ją gauti dovanų – tokia buvo knygos rėmėjo F. Markevičiaus valia. Gaila, kad jis pats knygos į rankas paimti nebespėjo.

Birutė VENTERAITIENĖ

 
 
    Atgal...