Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2023-05-17   Pro memoria. Mokslininkas fizikas Audrius Alkauskas
 
 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad eidamas 46-uosius metus mirė mūsų kolega fizikas, pedagogas, visuomenininkas dr. Audrius ALKAUSKAS (1978–2023).

A+A Audrius Alkauskas

Pastaruosius kelerius metus jis dirbo Fizinių ir technologijos mokslų centro Fundamentinių tyrimų skyriuje.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Audriaus artimiesiems, bičiuliams, kolegoms ir visiems jį pažinojusiesiems.

Mūsų šviesios atminties mokslininką prisimena Fizinių ir technologijos mokslų centro direktorius prof. Gintaras Valušis:

„Sunku rasti žodžių šiai netekčiai išreikšti...
 
Fizinių ir technologijos mokslų centrą paliko Audrius Alkauskas, Fundamentinių tyrimų skyriaus Elektroninės struktūros teorijos laboratorijos vadovas ir neformalios teoretikų grupės „Puntukas“ idėjinis lyderis bei įkūrėjas, vienas ryškiausių viduriniosios kartos fizikų-teoretikų.
 
Ne tik išskirtinis fizikos Talentas, bet ir daugiabriaunė asmenybė, gebėjusi telkti bendraminčius, gebėjusi uždegti smalsumą, įkvėpti Kūrybai ir moksliniam ieškojimui... Jame tilpo ir neįtikėtina fiziko erudicija ir subtili nuojauta, polinkis muzikai ir kūrybiniam rašymui...
 
Audriaus mokslinės idėjos žėrėjo itin produktyviai, spalvingai ir labai išradingai... Darbas su Meile ir Vaizduote, leidęs sukurti daugybę kertinių straipsnių ir pranešimų elektroninės struktūros puslaidininkių tema, leidęs paruošti tarptautinius projektus ir ateities gaires nuolat intensyvėjančiai mokslinės grupės veiklai... Fizikos pašaukimas, vidinė Kūrybos impulso palaima ir... kantri akistata su pačiu savimi... Viskas buvo taip ryšku, bet truko taip trumpai. Pernelyg trumpai.
 
Ilsėkis Ramybėje, mielas Audriau!“

Visi norintieji kviečiami prisidėti prie finansinės paramos jo artimiesiems.

Piniginę auką galite pervesti į Audriaus brolio Giedriaus Alkausko banko sąskaitą. Jos nr.: LT76 7044 0002 3161 9795. Dėkojame.

Fizinių ir technologijos mokslų centro kolektyvas

Prisiminkime ir išlydėkime kartu mūsų brangųjį Audrių.

Atsisveikinimas su dr. Audriumi Alkausku vyks Vilniaus laidojimo rūmuose „Ritualas“, Olandų g. 22, 6-ojoje salėje, gegužės 17 d., trečiadienį, 16:30–21:00 val. ir gegužės 18 d., ketvirtadienį, 8:00–11:00 val.

Šv. Mišios už Audrių bus aukojamos 17 d., trečiadienį, 18:00 val. Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.

Išlydėjimas į Anykščius gegužės 18 d., ketvirtadienį, 11:00 val. Atsisveikinimas Anykščių koplyčioje 14:00–15:30 val. Laidojimas 16:00 val. Anykščių miesto naujosiose kapinėse.

 
 
    Atgal...