Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2023-12-05   Antano Baranausko literatūrinė premija skirta mokslininkui Skirmantui Valentui
 
 

2023 metų Anykščių rajono savivaldybės Antano Baranausko literatūrinė premija skirta mokslininkui – kalbininkui, lingvistui dr. Skirmantui Valentui už knygą „Baranauskas, Antanas. Anykščių šilelis = Anykszczū sziłĕlys“.

Premijos įteikimo iškilmės – gruodžio 9 d., šeštadienį, 15 val. Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre (Vilniaus g. 36). Iškilmių metu A. Baranausko „Anykščių šilelį“ senąja anykštėnų tarme skaitys pats laureatas, koncertuos Anykščių kvartetas.

Nuo 2010 m. teikiama premija po daugelio metų pagerbiamas mokslo atstovas, iškilaus lietuvių klasiko kūrybos ir gyvenimo tyrinėtojas. Profesoriaus, humanitarinių mokslų daktaro Skirmanto Valento kandidatūrą iškėlė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas „už pastarųjų trejų metų naujai atskleistus Antano Baranausko poemos „Anykščių šilelio“ semantikos atradimus, jų akademinę sklaidą, ir poemos filologinį vokalinį įgarsinimą“. Kaip minima teikimo rašte, poema aptariama plačiame kontekste: nagrinėjamos kūrinio sąsajos su senąja rytietiškų raštų tradicija, indoeuropietiškos sąvokų „kalnas“ ir „miškas“ jungtys, ypatinga trijų ilgumų balsių sistema, Pauliaus Subačiaus iškelta politeksto idėja.

Premijos laureatas Skirmantas Valentas.

Be šių dalykų prof. dr. S. Valentas atskleidė naują ir itin originalų literatūrologijos požiūrį į poemos semantiką – remdamasis išsamia moksline literatūra pagrindė anagramos įrašymą į poemos tekstą ir įrodė, kad anagrama (tam tikro žodžio, dažniausiai tikrinio vardo, paslėptas įrašymas į tekstą) sudaro kūrinio semantinę šerdį.

„Pats kūrėjas to nežino, o skaitytojas beveik niekada neįžvelgia. „Anykščių šilelyje“ koduojamas Karolinos Praniauskaitės (1828–1859) vardas, su kuria Baranauskas bičiuliavosi nuo 1855 m. Tiesa, vėliau man iškilo klausimas, ar moralu atskleisti paslaptį, kurios gal ir pats autorius nenujautė. Todėl šią vasarą nuvažiavau į Seinus ir Švč. Mergelės Marijos bazilikoje prie Vyskupo kapo atsiprašiau už įžūlumą“, – dalinasi prof. dr. S. Valentas.

Kartu su knyga išleistas diskas su A. Baranausko poema, skaitoma senąja anykštėnų tarme, rekonstruota remiantis paties Baranausko publikuotais tarminiais anykštėnų XIX a. tekstais.

Profesorius dr. S. Valentas dėkingas „Anykščių šilelio“ įrašo sumanytojams: „kantriajam redaktoriui Virginijui Gasiliūnui, padariusiam 8 įrašus ir nesuskaičiuojamą skaičių korektūrų, ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Leidybos centro vadovui Gyčiui Vaškeliui, raginusiam imtis šio darbo jau 2009 m.“

Profesorius dr. S. Valentas gimė Obeliuose, Rokiškio r., mokslus krimto Vilniaus, Maskvos ir Austrijos universitetuose, dėstė Šiaulių universitete, kur 2014 m. pelnė Metų mokslininko įvertinimą. Gilinasi į bendrosios kalbotyros, baltistikos, poezijos kalbos sritis.

Nuo jaunystės besidomintis matematika, kaip ir pats poetas A. Baranauskas, bandantiems įžvelgti šių renesansiškų, daugiabriaunių asmenybių panašumą profesorius atsako: „Niekas negali būti palygintas su Baranausku, nes jis buvo ir tebėra genijus. Matematika, kalbotyra, poezija, nors ir keista, panašūs dalykai; juos įkvepia ir nukreipia vaizduotė“.

A. Baranausko literatūrinė premija, 2010 m. įsteigta Anykščių rajono savivaldybės bendradarbiaujant su Lietuvos rašytojų sąjunga, pripažįstama viena solidžiausių tarp Lietuvos savivaldybių literatūrinių premijų.

Pirmasis premijos laureatas – prof. Paulius Vaidotas Subačius už knygą „Antanas Baranauskas: gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai“. Paskutinių trejų metų laureatai: 2020 m. Vytautas Martinkus už romaną „Tavo bažnyčios rūsys“, 2021 m. Regina Katinaitė-Lumpickienė už eilėraščių knygas aukštaičių uteniškių tarme „Tapuolia pūkas aky“ ir „Varna su baltu plūksnu“, 2022 m. Vytautas Kaziela už eilėraščių rinkinį „Sapnų slidininkas“.

Anykščių rajono savivaldybės informacija

 
 
    Atgal...