Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2024-02-08   Anykščių bibliotekoje įkurtas klubas „Knyginyčia“
 
 

Vasario 7 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje susirinko būrelis anykštėnų, pasirengusių įkurti Anykštėnų knygų mylėtojų klubą.

Susirinkusius knygų mylėtojus pasveikino Bibliotekos direktorė Jurgita Bugailiškienė, kuri ir buvo šio klubo steigimo iniciatorė. Direktorė pasidžiaugė susirinkusiais, palinkėjo naujų atradimų bei naujų patirčių, prasmingų ir turiningų darbų, akcentuodama, kad bibliotekos tikslas yra į veiklas įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių.

Klubo steigėjai Bibliotekoje.

Į Biblioteką atėjusių klubo narių laukė staigmena – ant stalo surengtoje parodėlėje buvo eksponuojamos jų dovanotos knygos su įrašais.  Seniausias – 1999 m. paliktas  dovanojimo įrašas buvo alpinisto Vlado Vitkausko knygoje „Aukščiau pasaulio viršukalnių“ (1998 m.).

Prieš dešimtmetį knygos „Neatpažintas Jonas Daniūnas“ (2014 m.) sudarytojas Romas Pačinskas, dovanodamas knygą, taip pat paliko savo įrašą su autografu. Savo knygas su dovanojimo įrašais pamatė ir kiti klubo nariai: Raimondas Guobis, Bronislava Stunžėnienė, Genovaitė Ražanienė, Linas Bitvinskas.

Kraštotyros ir krašto dokumentų skyriaus vedėja Audronė Berezauskienė, pristatydama kiekvieną klubo narį, dėkojo jiems už leidinius su autografais ir metaforiškai kalbėjo, kad knygos – tai tarsi „makiažas protui“. O Artūro Šajevičiaus Bibliotekai dovanotą seną ir retą XIX a. pabaigos leidinį ji pavadino šios nedidelės parodėlės pagrindiniu akcentu.

Į susitikimą šiek tiek pavėlavęs atskubėjo literatas, žurnalistas L. Bitvinskas. Jo atsinešta knyga – 1888 m. gotišku šriftu Frankfurte išleista „Biblija“ su 1893 m. įrašu – sulaukė didžiulio knygos mylėtojų susidomėjimo.

Klubo nariai išsirinko klubo pavadinimą. Buvo pasiūlyti trys variantai: „Apostrofa“, „Littera“ ir „Knyginyčia“. Vienbalsiai buvo nubalsuota už pavadinimą „Knyginyčia“. Šiuo aukštaitišku žodžiu pavadinti Anykštėnų knygų mylėtojų klubą pasiūlė bibliotekininkė Ligita Matulienė. Neįprastą žodį  „knyginyčia“ ji rado Konstantino Sirvydo žodyne. Pirmajame lietuvių kalbos žodyne šiuo žodžiu  įvardinta „biblioteka“. 

Susitikime buvo pristatytas Anykštėnų knygų mylėtojų klubo nuostatų projektas, kuriame rašoma, kad klubas yra savanoriškumo principu vienijantis visus,  kurių bendras interesas  – meilė knygai: kaupti knygas, keistis jomis tarpusavyje, dovanoti knygas, dalyvauti su knyga susijusiuose renginiuose, organizuoti temines literatūrines išvykas, domėtis rankraščiais, senaisiais ir retais leidiniais, rinkti žinias apie anykštėnų asmenines bibliotekas ir jų kolekcijas, bendradarbiauti su kitais šalies knygų mylėtojų klubais, viešinti savo veiklą socialiniuose tinkluose, tęsti ir kurti knygos kultūros tradicijas Anykščių krašte.

Aptarę nuostatus, visi klubo nariai dalinosi savo mintimis, išsakė savo lūkesčius. R. Guobis pasiūlė klubo narių susitikimuose aptarti naujai pasirodžiusias anykštėnų autorių knygas arba skaityti prieš 100 metų parašytą Antano Vienuolio-Žukausko kūrinį. Literatė G. Ražanienė pasidžiaugusi savo naryste klube kalbėjo su viltimi: „Drauge skaitysime, šviesimės ir iš mūsų pasibuvimų kažkas išeis“. Alpinistas, keliautojas V. Vitkauskas sakė: „Buvimas klube pralenks lūkesčius. Tikiu, kad šiame bičiulių rate prailginsiu savo gyvenimą“.

Bibliotekos savanorė Edita Stiklinskaitė, padėjusi rengti ir klubo nuostatus, prisipažino, kad skaito daugiau mokslinę literatūrą, o susitikimuose ji tikisi daug įdomaus sužinoti iš klubo narių A. Šajevičiaus ir R. Guobio apie senąsias, retas knygas. Literatas L. Bitvinskas  siūlė į klubą pasikviesti svečių, kurie pristatytų savo išleistas knygas. Kolekcininkas A. Šajevičius, pirmasis atėjęs į susitikimą, optimistiškai žvelgė į klubo veiklą, tikėdamas, kad kiekvieną kartą susitikę klubo nariai tikrai ras naujų temų pokalbiams, ir knygos mylėtojų ratas tiktai plėsis. Anykščių rajono tarybos narys R. Pačinskas klubo „Knyginyčia“ nariams linkėjo ateiti į šio klubo susitikimus sveikais, o išeiti dar sveikesniais.

A. Berezauskienė pakvietė knygos mylėtojus atkreipti dėmesį į rankraščius, kuriuos saugo Biblioteka ir pasiūlė vieną iš susitikimų paskirti rašytojo Kęstučio Arlausko rankraščių skaitymui bei rankraštinio teksto palyginimui su išspausdintu knygoje tekstu.

Knygos mylėtojų bendrystė.

Klubo nariai sutarė, kad kovo mėnesio pabaigoje, ateidami į susitikimą, atsineš iš savo asmeninės bibliotekos po knygą su įrašu, aptars, kuo tie įrašai svarbūs ir kas sieja knygos savininką su įrašo autoriumi.

Knygos mylėtojai planuoja rinktis Bibliotekoje kartą per mėnesį.

Birutė VENTERAITIENĖ,
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos
Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė

Nuotraukos autorės

 
 
    Atgal...