Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2009-09-12   Pro memoria. Lietuvos patriotas Eligijus Smetona
 
 

Eidamas 86-uosius metus, 2009 m. rugsėjo 10 d. Anykščiuose mirė Lietuvos laisvės gynėjas, buvęs politinis kalinys ir patriotinio sąjūdžio organizatorius Eligijus SMETONA (1924-2009).

Iki paskutiniųjų gyvenimo dienų gyvenusį tauriais sumanymais, besirūpinusį bendražygių atminimo išsaugojimu ir įamžinimu anykštėną į paskutiniąją kelionę, į Šilų (Panevėžio r.) kapines, kur ilsisi jo artimieji, palydėjo buvę partizanai, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos šaulių sąjunga, tautininkai, gimtojo Šilų krašto ir Anykščių žmonės.

Gedulingas Šv. Mišias Šilų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje koncelebravo Monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir parapiją administruojantis Vadoklių klebonas Vidmantas Kareckas. Prisimindamas E. Smetoną, A. Svarinskas minėjo jo gerus darbus ir suteiktą paramą, kaip pavyzdį rodydamas pėdsakus, kuriuos velionis paliko savo gyvenimu.

"Mes ne atsisveikiname su Eligijumi, tik išleidžiame jį į atsargą", – prie kapo duobės apie buvusį sovietinių lagerių bendražygį kalbėjo Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos žurnalo "Varpas" leidėjas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius Edvardas Burokas.

Anykščių muziejininkas Raimondas Guobis tikino, kad velionis E. Smetona jau susitiko su tikraisiais žmonėmis –tais, kurių vis dažniau jis pasigesdavo šalia, kol buvo gyvas.

Šilų kapinėse, kur buvo supiltas dar vienas kapas, nugriaudėjo trys salvės už ištikimą Lietuvos patriotą.

Tauraus anykštėno atminimas Šiluose šį rudenį dar kartą bus pagerbtas, praėjus 30 dienų po jo mirties. Spalio 10 dieną 10 valandą Šilų bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už E. Smetoną, o po pamaldų jo gimtajame Justinavos kaime bus pašventintas naujas kryžius šio kaimo žmonių atminimui.

Jis buvo pagamintas E. Smetonos iniciatyva ir rūpesčiu, tačiau pats dalyvauti šiose iškilmėse jis jau nebespėjo.

Tautvydo Kontrimavičiaus nuotraukos

 
 
    Atgal...