Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2010-03-23   Pro memoria. Kunigas Jonas Labakojis
 
 

2010 metų kovo 15 dieną, eidamas 81-uosius metus, po ilgos ligos Vilniuje mirė Panevėžio vyskupijos kunigas Jonas LABAKOJIS (1930-1954-2010).

J. Labakojis gimė 1930 m. vasario 15 d. Surdegio kaime, Anykščių rajone. Pradinę mokyklą baigė Surdegyje, o vidurinę mokyklą Kupiškyje. Mokėsi Panevėžio I-oje berniukų gimnazijoje ir baigęs mokslus vienerius metus dirbo mokytoju Uoginių pradinėje mokykloje.

Nuo 1950 metų Jonas Labakojis mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, o 1954 m. rugsėjo 12 d. Kauno arkikatedroje vysk. Kazimiero Paltaroko įšventintas kunigu.

Kun. Jono Labakojo veikla:

1954 09 17 - 1954 10 13 – Salako parapijos vikaras;
1954 10 13 - 1957 01 18 – Ramygalos parapijos vikaras;
1957 01 18 - 1957 09 10 – Vabalninko parapijos vikaras (tačiau dėl sveikatos negalėjo eiti pareigų);
1957 09 10 - 1957 11 28 – Dabužių parapijos administratorius;
1957 11 28 - 1960 06 10 – Saločių parapijos vikaras;
1960 06 10 - 1964 06 12 – Pumpėnų parapijos vikaras;
1964 06 12 - 1966 11 04 – Kyburių parapijos klebonas;
1966 11 04 - 1974 05 12 – Palėvenėlės parapijos klebonas;
1972 11 06 - 1974 05 12 – Alizavos parapijos administratorius;
1974 05 12 - 1998 05 08 – Inkūnų parapijos klebonas;
1981 11 27 - 1998 05 08 – Andrioniškio parapijos klebonas;
1998 05 08 - 2005 04 28 – Kupreliškio parapijos klebonas;
1998 05 08 - 2006 08 01 – Alizavos parapijos klebonas.

Nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. dėl sveikatos jis buvo išleistas gydytis.

Dar studijų metais Kauno kunigų seminarijoje Jonas Labakojis pasižymėjo kaip gabus ir kūrybingas studentas. Ypač mėgo elektroniką, buvo išradingas, pvz., montuodavo įvairius televizijos ir radijo aparatus. Jis buvo labai sąžiningas, teisingas ir jautrus. Paskutinius ketverius metus iki mirties sunkiai sergantį kun. Joną Vilniuje su meile ir rūpesčiu slaugė ir prižiūrėjo kunigo dukterėčia Elona.

Kun. Jonas Labakojis buvo pašarvotas Panevėžio katedros kriptoje, kovo 18 d. po laidotuvių pamaldų Panevėžio Katedroje jis palaidotas Panevėžio miesto kapinėse šalia kitų kunigų.

Tegul ilsisi ramybėje!

Panevėžio vyskupijos kurija

 
 
    Atgal...