Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2010-04-09   Pro memoria. Mokytoja Jadvyga Budavičienė
 
 

2010 m. balandžio 7 dieną, eidama 81-uosius metus, Anykščiuose mirė buvusi Antano Vienuolio vidurinės mokyklos direktorė mokytoja Jadvyga BUDAVIČIENĖ (1929-2010).

Niekas negali daugiau pasakyti kaip pati M I R T I S...
Ir niekas nėra iškalbingesnis už G Y V E N I M Ą...

J. Budavičienė gimė 1929 m. Zarasų krašte. 1957 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Matematikos fakultetą ir įgijo matematikos mokytojos kvalifikaciją. Prieš atvykdama į Anykščius dirbo įvairiose Zarasų rajono švietimo įstaigose.

1975 m. Jadvyga Budavičienė atvykusi į Anykščius dirbo J. Biliūno vidurinės mokyklos matematikos mokytoja, o nuo 1978 m. pradėjo vadovauti Anykščių 2-ajai vidurinei mokyklai. Principingą ir reiklią, linksmą bei geranorišką vadovę iš karto pamilo ir mokytojai, ir mokiniai. Direktorė telkė kolektyvą rimtam, kūrybingam darbui, rūpinosi materialine baze, skatino jaunimą branginti jaunystės laiką ir siekti pasirinkto tikslo – dėjo tvirtus mokyklos pagrindus. Šimtams abiturientų ji įteikė vidurinio mokslo atestatus, linkėdama tapti gerais specialistais, vertingais savo kraštui žmonėmis.

1982 m. direktorės iniciatyva mokyklai suteiktas rašytojo Antano Vienuolio vardas, įvestas sustiprintas matematikos mokymas. Iki išėjimo į užtarnautą poilsį 1990 m. Jadvyga Budavičienė visa, ką savyje turėjo, dosniai dalijo kitiems, buvo Žodžio, Darbo, Pareigos žmogus. Jos nuoširdi, sąžininga veikla ne kartą įvertinta Lietuvos vyriausybės ir rajono vadovų garbės raštais ir padėkomis. 1971 m. Jadvyga Budavičienė buvo apdovanota Lietuvos TSR liaudies švietimo pirmūno ženkleliu.

Velionė buvo sklidina gyvenimo džiaugsmo, visada turėjo daugybę planų, sumanymų. Pakviesta noriai lankydavosi gimnazijoje, dalindavosi patirtimi, džiaugdavosi bendravimo akimirkomis.

Jadvyga Budavičienė mylėjo gyvenimą, žmones, šeimą. Daug metų ji darniai žengė bendru keliu su mylimu vyru Albertu, užaugino sūnų, džiaugėsi anūkais.

Šiandien daugelis liekame Jai dėkingi ir skolingi už atjautimą, supratimą, parodytą dėmesį, ištiestą pagalbos ranką, jaudinantį pasiaukojimą, visada ištesėtą žodį.

Didelis būrys mūsų mokyklos auklėtinių visoje Lietuvoje šiandien skaudžiai išgyvena savo mylimos MOKYTOJOS, mokyklos DIREKTORĖS netektį. Atmintis – reikalingiausia gyvenimo vertybė...

Šviesus Jadvygos Budavičienės atminimas ilgam išliks mūsų širdyse.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos bendruomenė

 
 
    Atgal...