Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2010-04-30   Artėja šeštasis Pasaulio anykštėnų suvažiavimas
 
 

Mielasis anykštėne!

Šių metų liepos 23-25 dienomis Anykščiuose vyks VI Pasaulio anykštėnų suvažiavimas “SU ŠVENTĄJA ŠIRDY”.

Dalyvių ir svečių registracija prasidės 23 d., penktadienį, 15 val. Anykščių kultūros centre (AKC). Ji tęsis ir 24 d., šeštadienį, nuo 9 val. ryto.

Oficialioji suvažiavimo dalis:

Liepos 24 d. 15 val. – Bendrijos suvažiavimo posėdis AKC salėje: ataskaitos ir pranešimai, pasisakymai, valdybos rinkimai. Posėdžiui baigiantis nuo 17 val. – jaunųjų Anykščių krašto talentų koncertas.

Liepos 25 d. 11 val. – naujosios Bendrijos valdybos posėdis AKC posėdžių kabinete.

VI Pasaulio anykštėnų suvažiavimas vyks tradicinės Anykščių miesto šventės metu, taip pat per Šv. Onos atlaidus. Išsamesnė informacija apie visus renginius bus pateikta vėliau mūsų internetinėje svetainėje www.anykstenai.lt, bendrijos mėnraščio “Pasaulio anykštėnas” specialiame liepos mėnesio numeryje (jis bus dalijamas suvažiavimo dalyviams ir svečiams), rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.anyksciai.lt.

Konkrečius asmeninius prašymus ar siūlymus galima pateikti, paskambinus bendrijos telefonu 8-351-51784, mob. tel. 8-647-18248, parašius laišką el. paštu: p.anykstenai@gmail.com ar paprastą laišką adresu: Pasaulio anykštėnų bendrija, A. Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai. Pageidaujantiems galime padėti užsisakyti viešbutį.
 
Laukiame smagiai nusiteikusių, su idėjomis ir pasiūlymais, pasirengusių visokeriopai garsinti ir turtinti gimtąjį kraštą!

Pasaulio anykštėnų bendrijos valdyba
Bendrijos Anykščių kolegija

 
 
    Atgal...