Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2010-08-28   Pro memoria. Pedagogė ir muziejininkė Alma Gudonytė
 
 

Baigdama 80-uosius metus, 2010 m. rugpjūčio 27-ąją Vilniuje mirė mokslininkė, muziejininkė ir visuomenininkė Alma GUDONYTĖ (1930-2010).

Narbūčių kaimo kilusi pedagogė, socialinių mokslų, edukologijos daktarė du paskutinius savo gyvenimo dešimtmečius paskyrė garsios Šlapelių giminės atminimui įamžinti ir jų kultūrinėms tradicijoms tęsti.

Nuo 1991 m. iki savo gyvenimo pabaigos dr. Alma Gudonytė buvo švietėjų ir kultūrininkų Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus kūrėja ir direktorė. Ji vadovavo muziejui, kurį įsteigė, besirūpindama išsaugoti Šlapelių šeimos atminimą, puoselėti jų kultūrinį paveldą.

A. Gudonytės senelė Anelė Šlapelytė buvo pedagogo ir kalbininko Jurgio Šlapelio (1879-1941) vyresnioji sesuo. Išeivijoje gyvenusiai Šlapelių dukrai Gražutei Marijai Šlapelytei-Sirutienei paveldėjus tėvų namą Vilniuje, Pilies gatvėje, jis buvo dovanotas Vilniaus miesto savivaldybei Šlapelių muziejui steigti. A. Gudonytė įvykdė Marijos Piaseckaitės-Šlapelienės (1880-1977) testamentą. Jos rūpesčiu namas buvo restauruotas, o jame įsikūrė muziejus.

A. Gudonytės kultūrinių iniciatyvų dėka M. ir J. Šlapelių muziejus tapo vienu iš sostinės kultūrinio gyvenimo centrų: čia nuolat buvo organizuojamos dailės darbų ir fotografijų parodos, vykdavo įvairiausi susitikimai, kiti renginiai kultūrinėmis, istorinėmis, patriotinėmis temomis.

Mirus paskutiniajai Marijos ir Jurgio Šlapelių atžalai jų dukrai Gražutei Marijai Šlapelytei-Sirutienei (1909-2009), muziejaus direktorė A. Gudonytė pati keliavo į JAV, iš kur pargabeno šios išeivijos visuomenės veikėjos palaikus ir pasirūpino jų palaidojimu Vilniaus Rasų kapinėse.

Dr. Alma Gudonytė parašė ir išleido keletą knygų bei vadovėlių pedagogikos klausimais, o vadovaudama M. ir J. Šlapelių namui-muziejui, parašė knygas apie kovas už lietuvybę Vilniaus krašte, apie kultūrininkų ir švietėjų Šlapelių veiklą, M. ir J. Šlapelių muziejaus reikšmę šalies gyvenime, publikavo rašinius kultūrine, istorine, patriotine ir   švietėjiška tematika.

A. Gudonytė buvo aktyvi Vilniečių ainių klubo, Tėvynės pažinimo draugijos „Lietuvos deimančiukai", Vilnijos draugijos ir kitų nevyriausybinių organizacijų narė, rėmė gimtajame Svėdasų krašte veikiančią asociaciją Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys". Tamprūs bendradarbiavimo ryšiai dr. Almą Gudonytę siejo ir su Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniu muziejumi, o gimtajame krašte veikiantį Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejų ji iš asmeninių santaupų paremdavo materialiai, yra dovanojusi įvairių nuotraukų, knygų.

Urna su Varšuvoje (Lenkija) kremuotais A. Gudonytės palaikais bus atvežta į M. ir J. Šlapelių muziejų Vilniuje (Pilies g. 40), kur su velione galima atsisveikinti rugpjūčio 29 ir 30 dienomis. Mokslininkė ir muziejininkė, vykdant jos valią, bus palaidota rugpjūčio 31 d., antradienį, gimtajame Svėdasų krašte po gedulingų Šv. Mišių už velionę Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje, kurios prasidės 15 val.

Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys"

 
 
    Atgal...