Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2007-03-23   Pro memoria. Miškininkas Ipolitas Vilkončius
 
 

2007 m. kovo 22 dieną mirė žymus Anykščių krašto miškininkas Ipolitas Vilkončius (1927-2007).

Eidamas 80-uosius metus, visam laikui paliko bundančią žemę ir savo užaugintus miškus ilgametis Anykščių krašto miškininkas Ipolitas Vilkončius.

Troškūnų miškų eigulio sūnus, gimęs 1927 m. liepos 22 d., visą savo gyvenimą paskyręs miškams, nuo šiol – tik mūsų atmintyje.

1951 metais baigęs Lietuvos Žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą, Ukmergės miškų ūkyje I. Vilkončius pradėjo savo karjerą Pagelažių girininku. Vėliau 6 metus jis dirbo šio miškų ūkio vyriausiuoju miškininku.

1958 metais įsteigus Anykščių miškų ūkį, I. Vilkončius atvyko dirbti vyriausiuoju miškininku. Čia dirbo  33 metus - iki garbingo amžiaus. 

Tai buvo ne tik darbo istorija. Tai – "gyvojo miško" – kaip mišką pats I. Vilkončius vadino – pažinimo ir puoselėjimo kelias.

Čia  save įprasmino  velionio meniška prigimtis. Jo veikla čia sukosi kartu su amžinuoju Saulės ratu – nuo pavasario iki pavasario.

Su savitu požiūriu į gyvenimą, į darbą, į žmones, su jam būdinga erudicija ir inteligencija, o kartu su paprastumu ir nuoširdumu, jis kantriai vedė ne vieną jauną žmogų į miškininkystės kelią, dirbo gamtosauginį darbą.

Jo veikla buvo gerai vertinama tuometinės Miškų ūkio ministerijos, ne kartą jis buvo apdovanotas.

Su žmona mokytoja Angele tiesiog Anykščių šilelio prieglobstyje jis išaugino dukrą Eglę ir sūnų Arūną, džiaugėsi pulkeliu anūkų ir proanūkių.
 
Jau ūgtelėję jo pasodinti medžiai, jo buvę kolegos ir draugai dar ilgai saugos Ipolito Vilkončiaus
atminimą.

Nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą ir artimuosius.


Buvę bendradarbiai, valstybės įmonės Anykščių miškų urėdijos miškininkai

 
 
    Atgal...