Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2010-10-04   Pro memoria. Visuomenininkė Elena Ilgūnienė
 
 

Spalio 2 dieną, eidama 62-uosius metus, mirė visuomenininkė ir mecenatė, Traupio Šv. Martyno vaikų šeimynos mama Elena ILGŪNIENĖ (1949-2010).

A+A Elena IlgūnienėE. Vilkončiūtė-Ilgūnienė gimė 1949 m. liepos 29 d. Vičiūnuose (Traupio sen., Anykščių r.). Ji mokėsi Traupio vidurinėje mokykloje, šią baigusi studijavo Vilniaus pedagoginiame institute fiziką, vėliau – Vilniaus universitete ekonomiką. Paskui kiek laiko gyveno ir dirbo Vilniuje.

1996 m. Elena Ilgūnienė kartu su vyru Aleksandru nusipirko Traupyje buvusio vaikų darželio patalpas ir įkūrė likusių be tėvų globos vaikų namus. Tuometinis Traupio klebonas kun. Steponas Galvydis sodybą pašventino ir suteikė jai Šv. Martyno – gailestingojo globėjo – vardą. Tuomet Elena surinko 15 likimo nuskriaustų vaikų, rūpinosi jais, mylėjo kaip savus, vienus išleisdavo į gyvenimą, jų vietoje greitai atsirasdavo kiti.

Dabar antrą kartą našlaičiais tapo 10 sodyboje gyvenančių vaikučių. Jiems Teta Elena (taip ją vadindavo vaikai) dovanojo ne tik namus, bet ir grąžino  vaikystę, gyvenimo džiaugsmą, duodavo neišsemiamo žmogiškumo pamokų. Ji buvo be galo rūpestinga, reikli, atsakinga ir mylinti.

Elena visada turėjo daugybę planų, sumanymų, labdaringais tikslais bendradarbiavo su prancūzais, norvegais. Kasmet surengdavo Kalėdų  šventę ne tik savai šeimynai, bet ir visiems Traupio vaikučiams.

Velionė aktyviai dalyvavo Traupio bendruomeniniame gyvenime, buvo bendruomenės valdybos narė, noriai dalindavosi gyvenimiškąja  patirtimi.

Artimieji, sodybos vaikučiai neteko rūpestingo ir mylinčio žmogaus, bendruomenė – nuoširdžios ir jautrios kolegės.

Ji tiesiog išdalino save visiems ir užgeso...Tik trumpam – kad vėl sugrįžtų žvaigždėtuoju Vėlių Taku, motiniška ranka ašarų nušluostytų, gyvenimo takais pavedžiotų...

Nuoširdi užuojauta artimiesiems ir Tetos Elenos išugdytiems vaikams.

Šviesus Elenos atminimas ilgam išliks ją pažinojusių ir buvusių sodybos auklėtinių širdyse.

Traupio bendruomenė
Anykščių rajono savivaldybės administracija
 

Velionė spalio 4 d., pirmadienį, 13.30 val. pašarvota Vilniuje, Olandų gatvės laidojimo rūmuose, 6 salėje.

Šv. Mišios aukojamos spalio 5 d. 7.30 val. Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Karstas išnešamas 12.30 val., laidojama Vilniaus Karveliškių kapinėse.

 
 
    Atgal...