Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2010-12-30   Pro memoria. Kultūros organizatorius Kazys Rožanskas
 
 

2010 m. gruodžio 30 dieną, eidamas 92-uosius metus, Vilniuje mirė žymus XX a. antrosios pusės JAV lietuvių kultūrinės veiklos organizatorius ir knygų platintojas, kultūros mecenatas Kazys ROŽANSKAS (1919-2010).

1958-2001 m. Čikagoje (JAV) gyvenęs K. Rožanskas aktyviai dalyvavo Amerikos lietuvių bendruomenės kultūrinėje veikloje, 1959-1973 m. buvo JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos reikalų vedėjas, rūpinosi lietuviškų vadovėlių leidyba, platinimu bei siuntinėjimu lietuviškoms mokykloms.

Visą šį laiką knygų platinimas buvo pati svarbiausia K. Rožansko veikla. Už lietuviškų knygų platinimą bei kultūrinę veiklą JAV K. Rožanskas vadinamas „Čikagos knygnešiu“.

Jis taip pat buvo žinomas išeivijos organizacijų dalyvis ir rėmėjas, šaulys. 1960-2001 m. jis buvo Lietuvių filatelistų draugijos „Lietuva“ narys ir jos biuletenio administratorius, įvairių lietuvių organizacijų valdybų iždininkas, rėmė Baltijos Amerikos lietuvių fondą, Tautos fondą ir kitas labdaros organizacijas.

K. Rožansko iniciatyva ir jam remiant, 1995 m. Debeikiuose (Anykščių r.) buvo pastatytas paminklas už laisvę 1944-1954 m. kovojusiems ir žuvusiems jo kraštiečiams.

Nuo 2001 m. paskutinį savo gyvenimo dešimtmetį K. Rožanskas praleido Vilniuje, kur pagarsėjo kaip kultūrinių iniciatyvų mecenatas, ypač rėmė knygų leidybą.

Gruodžio 31 ir sausio 1 dienomis velionis bus pašarvotas Vilniuje,  laidojimo namuose "Nutrūkusi styga" (Ąžuolyno g. 10). Į paskutiniąją kelionę – į Debeikių kapines K. Rožanskas bus palydėtas sausio 2-ąją, sekmadienį, Šv. Mišios už velionį aukojamos Debeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 13 valandą.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...