Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2011-02-27   Pro memoria. Ateitininkas Algis Ladiga
 
 

2011 m. vasario 23 d. Anykščiuose mirė ateitininkas Algis Ladiga (1922-2011) – generolo Kazio Ladigos ir Stefanijos Ladigienės sūnus, Tomo Ladigos tėvelis, Julijos, Ievos ir Jurgio Ladigų senelis.

Velionis buvo gimęs 1922 m. liepos 12 d. (kas domisi istorija, šią datą gerai žino).

Jis buvo pašarvotas parapijos "Caritas" namuose Vilniaus g. 13, Anykščiuose, šalia bažnyčios, palaidotas vasario 26-ąją, šeštadienį, – 10 val. karstas buvo atneštas į bažnyčią ir po to palydėtas į Anykščių kapines.

Visus kviečiame maldai už velionį.

Vidas Abraitis,
Ateitininkų federacijos valdybos pirmininkas

 
 
    Atgal...