Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2011-03-08   Pro memoria. Istorikas archyvistas Domas Butėnas
 
 

Eidamas 85-uosius metus, 2011 m. kovo 6 d. Vilniuje mirė  mokslininkas istorikas archyvistas Domas BUTĖNAS (1926-2011).

Anykštėnų emigrantų šeimoje Čikagoje (JAV) gimęs D. Butėnas, šeimai grįžus į Lietuvą, nuo 1933 m. augo Gečionyse netoli Andrioniškio (Anykščių r.), progimnaziją baigė Anykščiuose, o Antrojo pasaulinio karo metais įgijo mokytojo specialybę Ukmergėje. 

Pokario metais Vilniaus universitete jis baigė istorijos studijas ir daugiau kaip keturis dešimtmečius, 1957-1999 m., dirbo  Lietuvos centriniame valstybiniame istorijos archyve, buvo pirmasis ir kiek laiko vienintelis lietuvis mokslininkas istorikas šioje įstaigoje, 1961-1987 m. – šio archyvo direktorius, nuo 1976 m. – istorijos mokslų kandidatas (1993 m. nostrifikuotas istorijos daktaras).

Lietuvos archyvistikos istorijoje aukso raidėmis įrašyta D. Butėno iniciatyva atverti Lietuvos mokslo studijoms Lietuvos Metriką – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės dokumentų archyvą. 1967-1983 m. jis organizavo Lietuvos Metrikos mikrofilmų kopijų gaminimą ir atgabenimą iš Maskvos į Vilnių. Jis saugojo ir gausino Lietuvos istorijai svarbius archyvinius dokumentus, kuriuos sovietinė valdžia buvo pripažinusi menkaverčiais, taip išsaugojo Lietuvos bažnyčių metrikų knygas.

D. Butėnas sudarė ir išleido katalogą „Sapiegų giminės dokumentai“ (1995 m.), parašė ir išleido knygą „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybinių ir visuomeninių institucijų istorijos bruožai XIII-XVIII a.“ (1997 m.).

Su žmona istorike Eugenija Gintautaite-Butėniene (1927-1997) užauginęs sūnus istoriką archeologą Eugenijų ir gydytoją  ortopedą Petrą, D. Butėnas kovo 8 d. palydėtas į jo vaikystės parapijos Andrioniškio kapines.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...