Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2011-10-10   Pro memoria. Kunigas Albinas Graužinis
 
 

2011 m. rugsėjo 20 d. Kaune, eidamas 82-uosius metus, mirė iš Anykščių rajono Armoniškių kaimo kilęs dvasininkas, Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos altarista Albinas GRAUŽINIS (1930-2011).

A+A kun. Albinas GraužinisKunigas Albinas Graužinis gimė 1930 m. sausio 28 d. Armoniškių kaime, Balninkų parapijoje, pamaldžių valstiečių katalikų šeimoje, kurioje, be būsimojo kunigo, augo dar penki vaikai. 1938-1942 m. mokėsi Antaplaštakio pradinėje mokykloje, o 1942-1947 m. – Balninkų septynmetėje mokykloje. 1942 m. mirė jaunojo Albino tėvas. 1948-1949 m. mokėsi Ukmergės vidurinėje mokykloje, o kitąmet perėjo į Molėtų vidurinę mokyklą, kurią baigė 1951 m.

Pats kunigas Albinas savo autobiografijoje rašo, kad negalėjo pasiekti savo tikslo, nes tam trukdė jo mamos ir brolio tremtis. Panašu, kad jau tada jis galvojo apie kunigystę, tačiau, paklusdamas susiklosčiusioms aplinkybėms, turėjo rinktis kitokį kelią. Baigęs vidurinę mokyklą jis penkerius metus dirbo kasininku Alantos Mašinų technikos stotyje, vienerius metus studijavo Vilniaus Žemės ūkio technikume.

1957 m. Albinas Graužinis įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau po ketverių metų studijų buvo priverstas ją laikinai apleisti. 1960 m. jis įsidarbino „Litekso“ fabrike darbininku, 1961-1967 m. dirbo Kauno pieno kombinate darbininku ir ekspeditoriumi. Tuo pat metu kelis metus lygiagrečiai dar zakristijonavo Kauno Aukštosios Panemunės bažnyčioje. Į seminariją Albinas Graužinis grįžo 1967 m. ir 1968 m. gegužės 22 d. buvo įšventintas kunigu.

Pirmoji kunigo Albino Graužinio tarnystės vieta buvo Ukmergė, kur beveik trejus metus jis ėjo vikaro pareigas Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 1970 m. buvo paskirtas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaru, o dar po dvejų metų perkeltas į Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapiją vikaro pareigoms, kurias ėjo net dvylika metų. 1984 m. pabaigoje kunigas Albinas Graužinis buvo paskirtas Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos klebonu. Ten dirbdamas jis pagelbėjo taip pat ir statant bažnyčią Palemone. 1992 m. iš Petrašiūnų kunigas Albinas perkeliamas į Josvainius klebono pareigoms, drauge aptarnaujant ir Pernaravos parapiją. Ten dirbo tik metus ir 1993 m. buvo paskirtas Kėdainių Šv. Jurgio ir Lančiūnavos parapijų klebonu. Šiose pareigose jis darbavosi septynerius metus, kurį laiką aptarnavo ir Apytalaukio parapiją. 2000 m. kunigas Albinas Graužinis tapo Labūnavos ir Vandžiogalos parapijų klebonu, kur darbavosi iki 2008 m. gegužės, kuomet, silpnėjant sveikatai, pats pasiprašė atleidžiamas iš klebono pareigų, ir buvo paskirtas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos altarista vikaro teisėmis ir pareigomis.

Kaip visuomet buvo įpratęs, pagal savo jėgas stengėsi padėti sielovadoje, tačiau sparčiai blogėjanti sveikata nebeleido pilnai įvykdyti savo planų. Šią žemę apleido taikoje su Dievu ir žmonėmis, sąmoningai priėmęs ligonių sakramentus, pasitikėdamas Viešpaties Dievo gailestingumu.

Kunigas Albinas Graužinis buvo paprastas ir nuoširdus žmogus, taikaus būdo, paklusnus savo vyresniesiems. Jis niekuomet neprieštaravo jo atžvilgiu daromiems sprendimams, niekuomet nediskutavo, ar vieta, į kurią yra skiriamas dirbti, atitinka jo siekius ir troškimus. Jis žinojo, kad visur jo laukia tikintys žmonės, su kuriais visuomet rasdavo bendrą kalbą. Nelaikė savęs kažkuo išskirtiniu, bet dalijosi savo širdies šiluma.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam Viešpatie!

Kauno arkivyskupijos kurija

Kunigo Albino Graužinio palaikai rugsėjo 21 d. buvo pašarvoti Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje. Rugsėjo 23 d. jis palaidotas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčios šventoriuje.

 
 
    Atgal...