Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-04-19   Pro memoria. Pedagogė ir visuomenininkė Birutė Aleksandra Vindašienė
 
 

2012 m. balandžio 2 d., eidama 84-uosius metus, Viskonsino valstijoje (JAV) mirė pedagogė ir visuomenininkė, buvusi JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos narė Birutė Aleksandra Linkevičiūtė-Daniusevičiūtė-VINDAŠIENĖ (1928-2012).

Gimusi 1928 m. gegužės 16 d. Kavarske (Anykščių r.), nuo 1949 m. ji gyveno Amerikoje.

A+A Birutė Aleksandra VindašienėB. A. Vindašienė 33 metus mokytojavo St. Ritos parapijos mokykloje ir 12 metų Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje. Visą gyvenimą ji praleido dirbdama Lietuvių Bendruomenėje, eidama įvairias pareigas.

Nuo 1935 m. ji priklausė skautams ir dirbo visose skautų organizacijos šakose, buvo akademikė filisterė ir vyr. skautininkė. Gilvelio mokyklą baigė 1984 metais.

19 metų ji dainavo "Dainavos" ansamblyje ir daug metų giedojo Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos chore. Ji priklausė Švento Rašto būreliui, Lietuvos Dukterų draugijai, Lietuvių Fondui, lietuviams respublikonams, "Vaiko Vartai į mokslą" ir "Mercy Lift" organizacijoms.

B. A. Vindašienė nuo jaunystės rašė eilėraščius ir žodžius dainoms. Buvo labai veikli ir visą gyvenimą aukojo Lietuvos labui.

Nekrologe, kurį paskelbė JAV lietuvių laikraštis "Draugas", rašoma, kad liūdesyje liko: dukra Dalia su vyru Sauliumi Acalina, dukra Gražina su vyru Edmundu Vižinu, anūkai Erikas, Thomas ir Daina, sesuo Irena Kirkuvienė, sūnėnai: krikšto sūnus E. Saulius Kirkus su žmona Rūta, vaikais Antanu ir Viktorija, R. Vytautas Kirkus su žmona Jeanett, vaikai Motiejus ir Anthony, A. Algirdas Kirkus su žmona Jane, dukros Kara ir Aleksa, kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

Velionė buvo pašarvota Petkus Lemont laidojimo namuose Lemonte (Ilinojaus valstija, JAV) ir balandžio 10 d. po Šv. Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje buvo palaidota greta tėvų Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...