Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-08-13   Pro memoria. Muzikos pedagogė Violeta Navalinskienė
 
 

2012 m. rugpjūčio 10 d. Anykščiuose, eidama 53-uosius metus, staiga mirė pedagogė muzikos mokytoja Violeta Garšvaitė-NAVALINSKIENĖ (1960-2012).

A+A Violeta Navalinskienė...Nukrito žvaigždė, palikdama rugpjūčio dangų... Rugpjūčio 10-ąją netikėtai užgeso Violetos gyvenimo žvaigždelė... Skaudu ir liūdna – išėjo tokia dar jauna, žydinti kaip vasara, tokia graži, laiko visai nepaženklinta, tokia reikalinga, švelniai mylinti, miela ir mylima... Be Jos ištuštėjo vyro Arvydo ir sūnaus Vyčio namai, mokykla, pravirko širdys, nuliūdo akys, nutilo daina...

Violeta Garšvaitė-Navalinskienė, draugų švelniai vadinama Leta, gimė 1960-ųjų balandį Anykščiuose. Vaikystė prabėgo bėgiojant Šventosios pakrantėmis, beklausant tėvelio vargonininko muzikos, berankiojant žemuoges su mamyte šilelyje.

Mokykliniai metai – Jono Biliūno vidurinėje mokykloje. Čia meilė muzikai augo ir stiprėjo – talentinga mergaitė dainavo mokyklos chore, ansamblyje ir tapo „Dainų dainelės“ laureate. Muzika lydėjo ir toliau – Violeta mokėsi J. Tallat-Kelpšos konservatorijoje, ją baigusi dirbo Anykščių kultūros namuose, vadovavo chorams, tapo „Sidabrinių balsų“ laureate.

Dirbdama Jono Biliūno gimnazijoje muzikos mokytoja, buvo mylima mokinių už nuoširdumą ir gerumą, kolegos gerbė už toleranciją, geranoriškumą, subtilumą. Violeta gimnazijoje vadovavo mokinių chorui ir ansambliams, įvairiems konkursams ruošė duetus ir solistus, Jos, kaip aktorės, talentas skleidėsi gimnazijos bendruomenės teatre...

Sunku suvokti, kad Violeta jau niekad nebenusišypsos ir nebepakvies padainuoti, kad nebepamatysime Jos, apsuptos mokinių, kad nebegirdėsime Jos skambaus balso. Pasigesime Jos – ramios, tolerantiškos, draugiškos ir paslaptingos. Ilgėsimės Jos dainų... Violetos atminimas kaip pati šviesiausia muzika glūdės kiekvieno Ją pažinojusio širdyje...

Mokytoja Violeta pašarvota rugpjūčio 13-osios pavakarę Anykščių laidojimo namų didžiojoje salėje. Šv. Mišios už velionę rugpjūčio 14 d. 12 val. Anykščių bažnyčioje. Laidojama 14 d. 15 val. naujosiose Anykščių kapinėse.

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bendruomenė

 
 
    Atgal...