Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-08-21   Pro memoria. Kunigas kanauninkas Povilas Varžinskas
 
 

2012 m. liepos 31 d., eidamas 90-uosius metus, Daujėnuose (Pasvalio r.) mirė kunigas garbės kanauninkas, 1964-1975 m. buvęs Raguvėlės klebonas, Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos rezidentas Povilas VARŽINSKAS (1922-2012).

A+A Povilas VaržinskasKan. Povilas Varžinskas gimė 1922 m. rugsėjo mėn. 25 d. Varžų k., Pasvalio r., Povilo ir Elzbietos (Blazarėnaitės) Varžinskų šeimoje. Turėjo du brolius ir dvi seseris. Mokėsi Daniliškio ir Krinčino pradinėse mokyklose bei Pasvalio gimnazijoje. 1943 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Kunigu buvo įšventintas vysk. Kazimiero Paltaroko 1948 12 19 Panevėžio Katedroje.

Kan. Povilo Varžinsko veikla:

1949 05 10 – 1951 01 12 Svėdasų parapijos vikaras
1950 01 12 – 1957 07 01 Adomynės parapijos administratorius
1957 07 01 – 1964 04 10 Nemunėlio Radviliškio parapijos administratorius
1964 04 10 – 1975 10 14 Raguvėlės parapijos klebonas
1975 10 14 – 1984 05 30 Kriaunų parapijos klebonas
1984 05 30 – 2005 06 22 Skapiškio parapijos administratorius
2005 06 22 – 2007 09 14 Pandėlio parapijos rezidentas
2007 09 14 – 2012 07 31 Daujėnų parapijos rezidentas

Nuo 2007 03 02 Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros kapitulos garbės kanauninkas.

Kanauninkas rugpjūčio 3 d. palaidotas Panevėžio miesto kapinėse.

Tegu ilsisi ramybėje.

Panevėžio vyskupijos kurija

 
 
    Atgal...