Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-10-15   Pro memoria. Kunigas Petras Baltuška
 
 

2012 m. spalio 13 d., eidamas 82-uosius metus, mirė Daugailių šv. Antano Paduviečio bažnyčios altarista ir buvęs Daugailių parapijos klebonas, buvęs Anykščių parapijos vikaras monsinjoras Petras BALTUŠKA (1930-2012).

A+A kun. mons. Petras BaltuškaMons. Petras Baltuška gimė 1930 m. lapkričio mėn. 20 d. Užkalnių k., Ramygalos parapijoje, Rapolo ir Barboros (Vebrinytės) Baltuškų šeimoje. Mokėsi Barklainių pradžios mokykloje bei Ramygalos gimnazijoje. 1950 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Kunigu buvo įšventintas vysk. Kazimiero Paltaroko 1954 09 12 Kauno Arkikatedroje.

Mons. Petro Baltuškos kunigiška tarnystė:

1954 09 17 – 1954 10 13 Vyžuonų parapijos vikaras (2 dienas);

1954 10 13 – 1956 05 07 Palėvenės parapijos vikaras;

1956 05 07 – 1956 06 20 Antašavos parapijos administratorius;

1956 06 26 – 1964 04 10 Anykščių parapijos vikaras;

1964 04 10 – 1970 04 28 Zarasų parapijos vikaras;

1970 04 28 – 2011 10 12 Daugailių parapijos klebonas;

1972 06 20 – 1988 05 30 Baltriškių parapijos administratorius;

1990 09 23 – 2007 02 06 Vajasiškio parapijos administratorius;

1992 07 10 – 2002 10 15 Vyskupijos pastoracinės komisijos narys;

nuo 1995 08 09 Lietuvos kankinių bylų komiteto narys;

2002 05 24 – 2008 04 17 Vyskupijos kunigų tarybos narys;

2008 09 26 – 2011 10 12 Antalieptės parapijos administratorius.

2001 m. rugsėjo mėn. 20 d. Vyskupo Juozapo Preikšo paskirtas Panevėžio katedros kapitulos garbės kanauninku. 2004 m. birželio mėn. 25 d. Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. 2006 m. liepos mėn. 14 d. Popiežiaus Benedikto XVI paskirtas Jo Šventenybės kapelionu.

2012 10 14 d. velionis buvo pašarvotas Daugailių šv. Antano Paduviečio bažnyčioje.

Mons. Petro Baltuškos laidotuvių Šv. Mišios – spalio 16 dieną, antradienį, 12 val. Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Monsinjoras laidojamas Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios šventoriuje.

Tegul ilsisi ramybėje!

Panevėžio vyskupijos kurija

 
 
    Atgal...