Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2013-03-05   Pro memoria. Kunigas teologas Petras Žiukelis
 
 

2013 m. kovo 2 d. Rokiškyje, eidamas 86-uosius metus, mirė Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios altarista kan.  jubil. prof. teol. lic. Petras ŽIUKELIS (1927–2013).

A+A Petras ŽiukelisKan. Petras Žiukelis gimė 1927 m. balandžio 3 d. Jūžintų parapijos Žiukeliškių kaime (Rokiškio r.) Petro ir Apolonijos (Kutkaitės) Žiukelių šeimoje. Mokėsi Jūžintų pradžios mokykloje, Dusetų progimnazijoje bei Rokiškio gimnazijoje. 1944 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Kunigu buvo įšventintas vysk. Kazimiero Paltaroko 1951 09 23 Kauno Arkikatedroje.

Kan. Petro Žiukelio kunigiška tarnystė:

1952 06 11 – 1952 12 15 Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaras;
1952 12 15 – 1954 09 14 Krekenavos parapijos vikaras;
1954 09 14 – 1956 07 05 Panevėžio Katedros parapijos vikaras;
1956 07 05 – 1959 10 09 Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytojas;
1959 10 09 – 1964 04 10 Smilgių (Panevėžio r.) parapijos vikaras;
1960 11 09 – 1966 04 25 Panevėžio vyskupijos tribunolo prosinodalinis teisėjas;
1964 04 10 – 1966 06 24 Pumpėnų parapijos klebonas;
1965 08 26 – 1966 04 18 Pasvalio dekanato vicedekanas;
1966 04 18 – 1971 10 28 Pasvalio dekanato dekanas;
1966 04 25 – 1992 04 16 Panevėžio vyskupijos tribunolo oficiolas;
1966 06 24 – 1971 10 28 Pasvalio parapijos klebonas;
1971 10 28 – 1972 04 04 Šimonių parapijos klebonas;
1972 04 04 – 1973 09 14 Rokiškio parapijos klebonas;
1972 04 04 – 1973 09 14 Rokiškio dekanato dekanas;
1973 09 14 – 1974 05 12 Panevėžio Katedros parapijos klebonas;
1973 09 14 – 1974 05 12 Panevėžio dekanato dekanas;
1974 05 12 – 1976 07 14 Krekenavos parapijos altarista;
1976 07 14 – 1988 08 25 Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytojas;
1982 11 25 Šv. Kazimiero jubiliejaus organizacinės komisijos Panevėžio vyskupijos
atstovas;
1984 11 21 Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejaus rengimo komisijos narys;
1985 03 04 – 1988 08 25 Kauno teologijos fakulteto dekanas;
1988 11 04 – 1995 05 20 Anykščių parapijos rezidentas;
1995 05 20 – 2013 03 02 Rokiškio parapijos altarista.

1957 m. Vyskupo Kazimiero Paltaroko paskirtas Panevėžio katedros kapitulos kanauninku. 1981 m. paskirtas Kauno teologijos fakulteto docentu, o 1987 m. profesoriumi.

Velionis buvo pašarvotas Rokiškio šv. apaštalo ir evangelisto Mato bažnyčioje. Kan. Petro Žiukelio laidotuvių šv. Mišios vyko kovo 5 dieną, antradienį, 12 val. Rokiškio šv. apaštalo ir evangelisto Mato bažnyčioje. Kanauninkas palaidotas Rokiškio šv. apaštalo ir evangelisto Mato bažnyčios šventoriuje.

Tegul ilsisi ramybėje!

Panevėžio vyskupijos kurija

 
 
    Atgal...