Paulius GLEMŽA
  Gimimo data: 1921-11-02
Gimimo vietovė: Kvetkai (Biržų r.)

Trumpai:
Pedagogas pradinių klasių mokytojas, vadovas, gamtininkas

2021-04-16   |   Spausdinti

Tėvas Juozapas Glemža. Pusseserė (tėvo brolio Mykolo duktė) Diana Glemžaitė-Bulovienė (1925–1949) – poetė, laisvės gynėja partizanė, žuvusi pokario kovose.

Baigė Rokiškio gimnaziją, Kauno mokytojų seminariją.

Nuo 1946 m. iki gyvenimo pabaigos P. Glemža gyveno ir dirbo Levaniškiuose (Anykščių r.).

1946–1952 m. jis buvo Levaniškių pradinės mokyklos mokytojas, keletą metų iki 1952 m. ėjo šios mokyklos vedėjo pareigas. 1951 m. nuo sausio iki vasaros jis buvo Levaniškių beraščių-mažaraščių kursų vedėjas, kol tokie kursai suaugusiesiems veikė. 1952–1953 m. jis dirbo Skauradų (Anykščių r.) pradinės mokyklos vedėju.

Nuo 1953 m. apie porą metų P. Glemža dirbo Levaniškių septynmetės mokyklos direktoriumi, buvo pirmasis mokyklos, išaugusios iš pradinės, vadovas. Pasitraukęs iš šių pareigų, iki 1958 m. jis buvo šios mokyklos mokytojas. 1955–1956 m. jis dirbo ir Raguvos (Panevėžio r.) kaimo jaunimo mokyklos Levaniškių komplekto mokytoju, kol toks komplektas veikė.

1958 m. spalį jis buvo perkeltas dirbti Levaniškių septynmetės mokyklos pradinių klasių mokytoju, paskui, pertvarkius mokyklą, iki 1964 m. buvo Levaniškių aštuonmetės mokyklos pradinių klasių mokytojas.

Dėl sovietinės valdžios persekiojimo 1964 m. turėjęs išvis palikti mokyklą, P. Glemža nuo 1964 m. iki senatvės dirbo Levaniškio kolūkio sandėlininku.

1968–1974 m. Levaniškių kaimo pietinėje dalyje, dešiniajame Nevėžio krante, P. Glemža įveisė parką, užimantį apie 6 ha plotą, kartu su talkininkais jį sodino ir prižiūrėjo. Nuo 2004 m. šis parkas vadinamas Pauliaus Glemžos vardu.

Tai vienintelis toks parkas, profesionaliai įveistas Anykščių rajone XX a. antrojoje pusėje. Parke auga dauguma vietinių medžių ir krūmų rūšių, taip pat retesni medžiai: balzaminis kėnis, serbinė eglė, glaustašakis skroblas, Mako ieva, pilkasis riešutmedis, berlyninė tuopa. Iš viso parke buvo pasodintos ir auga 65 sumedėjusių augalų rūšys.

Laisvalaikiu domėjosi gamta, mėgo uogauti, grybauti.

Buvo vedęs, žmona Marijona Glemžienė (1929–1968). Vaikai: Dalė Glemžaitė-Muraškienė (g. 1955 m.) – gydytoja, Vida Glemžaitė-?, Saulius Glemža (g. 1963 m.) – žemdirbys ūkininkas.

Mirė 2002 m. Levaniškiuose (Anykščių r.). Palaidotas Traupio (Anykščių r.) kapinėse šeimos kape. Kapą ženklina pilko šlifuoto akmens paminklas-stela su portretinėmis nuotraukomis ir įrašais: "A+A / Marijona Glemžienė / 1929–1968 / Paulius Glemža / 1921–2002 / Rasytė Muraškaitė / 1979–1985".