Tautvydas KONTRIMAVIČIUS
  Gimimo data: 1964-05-31
Gimimo vietovė: Kamisaravos k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Žurnalistas, kultūros organizatorius, kraštotyrininkas, visuomenininkas

2019-11-28   |   Spausdinti

1971–1974 m. mokėsi Levaniškių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1974–1977 m. – Raguvos (Panevėžio r.) vidurinėje mokykloje, 1978–1982 m. – Anykščių 2-ojoje, Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje (dabar – Antano Vienuolio progimnazija), kurią baigė aukso medaliu. 1982–1983 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete žurnalistiką.

1983–1985 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, tarnavo Ukrainoje tankistų daliniuose mechaniku-vairuotoju. Grįžęs 1985–1988 m. neakivaizdžiai tęsė studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete ir įgijo žurnalisto išsilavinimą.

Nuo 1985 m. T. Kontrimavičius gyvena ir dirba Anykščiuose.

1985–1991 m. jis dirbo Anykščių rajono laikraščio "Kolektyvinis darbas" (nuo 1990 m. – "Anykšta") redakcijoje. 1985–1987 m. jis buvo korespondentas, 1987–1989 m. – atsakingasis sekretorius, 1990–1991 m. – redaktorius. Vadovaudamas šio laikraščio redakcijai, pakeitė leidinio pavadinimą į "Anykšta".

1992–1993 m. T. Kontrimavičius buvo kuriamo naujo regioninio laikraščio "Aukštaitijos rytas" (vėliau – "Panevėžio rytas") korespondentas Anykščiuose.

1993–2010 m. jis buvo dienraščio "Lietuvos rytas" korespondentas. 1993–1995 m. jis dirbo korespondentu Anykščiuose, 1995–2010 m. buvo korespondentas Utenos apskrityje. 1994 m. jis įrengė ir atidarė pirmąjį Anykščiuose šalies dienraščio biurą su spaudos platinimo tarnyba.

2010 m. birželio–rugsėjo mėnesiais T. Kontrimavičius dirbo Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoju, nuo 2010 m. spalio iki šiol yra A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kuratorius.

Nuo 1993 m. T. Kontrimavičius taip pat yra individualios įmonės firmos "Prevencija" (antspaudų gamyba, paslaugos verslui) savininkas.

1990–1995 m. jis buvo išrinktas Anykščių rajono tarybos deputatu, buvo jauniausias tos kadencijos tarybos narys.

2001–2007 m. jis buvo Anykščių visuomeninės kultūros tarybos narys, 2007–2015 m. ir nuo 2016 m. iki šiol – Anykščių rajono savivaldybės Turizmo komisijos narys, 2012–2015 m. – šios komisijos pirmininko pavaduotojas. Jis buvo vienas iš projekto "Anykščiai – Lietuvos kultūros sostinė 2012" rengėjų ir organizatorių, šio projekto komunikacijos grupės narys, Anykščių miesto bendruomenių tarybos narys ir pirmininkas (2012 m.).

Jis buvo Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos Garbės galerijos narys (2006–2013 m.), Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bendruomenės tarybos narys (2000–2007 m.), Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos narys ir šios tarybos pirmininkas (2015–2019 m.), Anykščių rajono savivaldybės komisijos Antano Baranausko literatūrinei premijai skirti narys (2010–2019 m. ).

Nuo 2011 m. iki šiol jis yra Anykščių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos narys, nuo 2018 m. – Utenos regiono kultūros tarybos narys.

Nuo 2017 m. gruodžio, kai Anykščiuose pirmąkart suformuotos seniūnaitijos, jis buvo išrinktas Anykščių miesto Pušyno seniūnaitijos seniūnaičiu, šias pareigas ėjo 2017–2019 m. ir eina nuo 2019 m. iki šiol. 

T. Kontrimavičius yra Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegijos narys (nuo 2005 m.), Pasaulio anykštėnų bendrijos valdybos narys (nuo 2007 m.), 2008–2013 ir 2016–2019 m. buvo Bendrijos pirmininko pavaduotojas. Nuo 2006 m. jis taip pat yra šios Bendrijos interneto svetainės www.anykstenai.lt administratorius, 2008–2010 m. buvo mėnraščio "Pasaulio anykštėnas" leidybos grupės narys, 2011–2013 m. buvo pusmetinio almanacho "Pasaulio anykštėnas" redaktorius, nuo 2013 m. iki šiol vėl yra mėnraščio "Pasaulio anykštėnas" leidybos grupės narys.

Jis yra Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys (nuo 2012 m.), šios draugijos valdybos pirmininkas (nuo 2012 m.).

T. Kontrimavičius sudarė ir išleido informacinius leidinius: "Anykščių kraštas" (Anykščių rajono istorinė ir ekonominė apžvalga, 1994 m.), "Vienuolyno vėjai" (Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos istorija ir nūdiena, 2002 m.), buvo jubiliejinio leidinio "Anykščiai" (1992 m.) redakcinės kolegijos narys, anykštėnų lyrikos sutelktinės "Išpažįstame šį jausmą ir meile vadiname" (2008 m.) bei "Marčiupio" literatų klubo kūrybos sutelktinės "Marčiupys 2010" (2010 m.) vienas iš rengėjų. Jis buvo Leono Stepanausko publicistikos rinkinio "Kelionė į rašytojų gyvenimus" (2015 m.) redaktorius, Antano Tylos straipsnių rinkinio "Apie Anykščius ir anykštėnus" (2016 m.) techninis  redaktorius, informacinio leidinio "Anykščių kraštotyrininkai : biobibliografinis žodynas" pirmosios dalies "Biografijos" (2016 m.) vienas iš rengėjų ir techninis redaktorius, vieno krašto rašytojų antologijos "Anykščių glėbyje" (2017 m.) vienas iš sudarytojų, citatų rinkinio "Vaižgantas apie..." (2019 m.) sudarytojas. 

Jis bendradarbiauja interneto žiniasklaidoje, nuo 2007 m. publikuoja komentarus ir apžvalginius straipsnius portale www.bernardinai.lt. Nuo 2010 m. jis yra Anykščių rajono laikraščio "Anykšta" ir žurnalo "Aukštaitiškas formatas" neetatinis bendradarbis.

Išsami T. Kontrimavičiaus kraštotyrinės veiklos apžvalga skelbiama informacinio leidinio "Anykščių kraštotyrininkai : biobibliografinis žodynas" pirmojoje dalyje "Biografijos" (2016 m.) ir antrojoje dalyje "Bibliografinė medžiaga (1889–2017)" (2018 m.).

Jis buvo Anykščių rajono laikraščio "Kolektyvinis darbas" ir "Lenino keliu" kolūkio valdybos kasmetinio rašinių konkurso prizininkas (1981, 1986 m.). T. Kontrimavičius taip pat tapo Lietuvos žurnalistų sąjungos ir koncerno "Achemos grupė" kūrybinio konkurso "Žalioji" energija Lietuvoje: problemos ir perspektyvos" nugalėtoju nacionalinės žiniasklaidos sekcijoje (2006 m.), Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos konkurso "Susisiekimo politika: galimybės ir iššūkiai" laureatu (2006 m.), buvo apdovanotas Maironio lietuvių literatūros muziejaus konkurso "Rašytojų memorialinės vietos Kaune" dalyvio diplomu (2011 m.). Už taurų darbą, tyrinėjant tautos kultūros paveldą, jis apdovanotas Lietuvos kraštotyros draugijos padėka (2018 m.). 

Jis apdovanotas Pasaulio anykštėnų bendrijos medaliu (2007 m.), Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija (2013 m.), Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vardiniu auksiniu ženklu "Už svarų indėlį populiarinant genealogiją ir heraldiką Lietuvoje" (2019 m.).

Laisvalaikiu skaito, naršo internete, užsiima namų ūkio priežiūra.

Susituokė 1986 m. liepą, žmona Lidija Motiejūnaitė-Kontrimavičienė (g. 1964 m.) – ekonomistė. Sūnūs: Andrius Kontrimavičius (g. 1988 m.) – ekonomistas  verslininkas, Julius Kontrimavičius (g. 1989 m.) – geografas, turizmo organizatorius.