Povilas ŠIAUČIŪNAS
  Gimimo data: 1948-08-07
Gimimo vietovė: Klaibūnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Dailininkas grafikas, dailės pedagogas

2016-11-09   |   Spausdinti

1959–1963 m. mokėsi Malavolės (Trakų r.) pradinėje mokykloje, 1963–1967 m. – Marijampolės Jono Jablonskio vidurinėje mokykloje. 1967–1971 m. baigė Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą, įgijo dailininko apipavidalintojo specialybę.

1971–1973 m. P. Šiaučiūnas dirbo Palangos prekybos valdybos reklamos biure dailininku apipavidalintoju, 1973–1974 m. buvo Klaipėdos buities tarnybos įmonių susivienijimo "Pajūris" dailininkas apipavidalintojas.

1974–1978 m. jis studijavo Lietuvos konservatorijos Klaipėdos kultūros fakulteto dailės skyriuje, įgijo dailininko išsilavinimą.

Nuo 1978 m. P. Šiaučiūnas gyvena, dirba ir kuria Panevėžyje.

1978 m. jis buvo Panevėžio rajono vykdomojo komiteto Kultūros skyriaus dailininkas metodininkas, 1978–1988 m. dirbo Panevėžio stiklo fabriko vyriausiuoju dailininku, 1988–1991 m. buvo Panevėžio autokompresorių gamyklos "Aurida" vadovaujantysis dailininkas. Dirbdamas įmonėse, jis sukūrė interjerų ir plastikos elementų projektų, ruošė plakatus ir kvietimus.

1991–1993 m. P. Šiaučiūnas buvo Panevėžio miesto vyriausiasis dailininkas, 1993–1997 m. dirbo katalikiško žurnalo "Šaltinis" dailininku ir techniniu redaktoriumi.

1997–1998 m. jis dirbo Panevėžio katalikiškojoje kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykloje dailės mokytoju, nuo 1998 m. dirbo Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje dailės mokytoju ir auklėtoju, kol išėjo į pensiją.

Jis yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys (nuo 1990 m.), Panevėžio ekslibrisininkų klubo "Bitė" narys.

P. Šiaučiūnas kuria estampus, karikatūras, plakatus, parodų katalogų maketus, yra parengęs per 1000 ekslibrisų. Nuo 1987 m. jis kaupia savo lino raižinių – lakštinės grafikos kolekciją, kurioje yra svarbiausi tęstiniai ciklai "Varnos", "Zodiako ženklai", "Raudonasis teroras" ir kiti.

Jis taip pat yra nutapęs akvarelių, aliejinės tapybos ir mišrios technikos darbų.

Nuo 1978 m. P. Šiaučiūnas dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje (Australijoje, Belgijoje, Italijoje, JAV, Lenkijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Vokietijoje), jo darbai buvo eksponuoti daugiau kaip 200 parodų. Jis dalyvavo daugiau kaip 100 konkursų Lietuvoje ir užsienyje.

P. Šiaučiūno grafikos darbai daug kartų buvo įvertinti premijomis ir diplomais.

Tarptautiniuose ekslibrisų konkursuose "Memoriam – Lietuvos rašytojai" (Vilnius, 1989 m.), "Pranciškui Skorinai – 500" (Minskas, Baltarusija, 1991 m.), "M. Bagdonovič – 100 metų" (Minskas, 1992 m.) jis laimėjo antrąsias premijas, "Skaudvilė-92" – pirmąją premiją, "Pirmajam Lenkijos ekslibrisui – 475 metų" (Katowicos, 1992 m.) – garbės diplomą, "Lenkijos liaudies architektūra ekslibrise" (Grudziadzas, 1992 m.) – diplomą, "Klaipėdai – 740" (1992 m.) – paskatinamąją premiją.

Tarptautiniame ekslibrisų konkurse "Vytauto Valiušio keramikos muziejus Leliūnuose" (Utena, 2005 m.) P. Šiaučiūnui suteiktas laureato vardas, o jo darbai įvertinti antrąja premija.

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos dailininkų sąjungos ir dailės parodų rengimo grupės "Ars Longa" tarptautiniame ekslibrisų konkurse "Lietuvos kariuomenė ekslibrisas" (Vilnius, 2006 m.) P. Šiaučiūno darbas "Šaunusis kareivis Gediminas Kirkilas" buvo įvertintas specialiu kariuomenės vado prizu.

P. Šiaučiūnas pirmasis iš anykštėnų dailininkų 2006 m. atsiliepė į Pasaulio anykštėnų bendrijos iniciatyvą steigti Anykščiuose dailės galeriją ir dovanojo lakštinės grafikos kolekciją Bendrijos meno fondui. Jis surengė personalinę parodą "Ne tik varnos" Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre (2016 m.).

2010 m. jis dovanojo Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabinetui 606 ekslibrisus.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka parengė ir išleido bibliografinį leidinį "Povilas Šiaučiūnas – žmogus, kuris paišo varnas" (2003 m.).

Vedęs, žmona Liucija Šiaučiūnienė (g. 1952 m.) – pedagogė, anglų kalbos dėstytoja. Vaikai: Tadas Šiaučiūnas (1978–2013) – inžinierius, Kristina Šiaučiūnaitė (g. 1980 m.).