Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Birutė SILEVIČIENĖ
2020-11-30

Vardas: Birutė
Pavardė: SILEVIČIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Bagočiūnaitė
Gimimo data: 1944-12-21
Gimimo vieta: Vičiūnų k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Tarnautoja, rašytoja prozininkė, poetė, memuaristė


Tėvai: Antanas Bagočiūnas (1918–1945) – laisvės gynėjas, žuvęs pokario kovose 1945 m. spalio 4 d., ir Birutė Ona Kubilevičiūtė-Bagočiūnienė (1921–2000) – valstiečiai žemdirbiai. Tėvui žuvus, nuo kūdikystės užaugo su motina ir patėviu Leonu Kasmočiumi. Brolis ? Kasmočius, seserys Regina Kasmočiūtė – mirė vaikystėje vienerių metų ir Danutė Kasmočiūtė.

1952–1955 m. mokėsi Traupio (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje. Tėvams persikėlus, augo Pajuosčio viensėdyje (Anykščių r.), 1955–1959 m. toliau mokėsi Troškūnų (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje. Gyvendama pas gimines Kaune, 1959–1962 m. baigė Kauno Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. 1962–1964 m. Kauno kooperacijos technikume įgijo prekių žinovės specialybę.

1964–1967 m. B. Bagočiūnaitė-Silevičienė gyveno Anykščiuose ir dirbo Anykščių rajkoopsąjungos prekybos bazėje, paskui Anykščių universalinėje parduotuvėje pardavėja.

Nuo 1967 m. pradžios iki šiol B. Silevičienė gyvena Vilniuje ir yra pašto tarnautoja. Nuo 1969 m. ji dirbo Vilniaus centrinio pašto Spaudos ekspedijavimo ceche, vėliau buvo "Lietuvos pašto" Logistikos skyriaus Skirstymo poskyrio tarnautoja, kol išėjo į pensiją.

Ji dalyvauja Tėvynės pažinimo draugijos Vilniaus skyriaus ir Traupio bendruomenės veikloje.

B. Silevičienė rašo eilėraščius, prozos kūrinius ir memuarus.

Ji yra Vilniaus literatų klubo "Laiškas" narė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Vilniaus zonos pirmininkė.

B. Silevičienės kūrybos leidimai:

2000 m. – "Gyvenime lieka tik tiek..." (eilėraščiai), "Vingio šauksmas" (eilėraščiai).

2001 m. – "Verkianti žvakė" (eilėraščiai).

2003 m. – "Sūnaus laiškai" (proza, publicistika).

2004 m. – "Žuvėdros klyksmo aidai" (atsiminimai).

2005 m. – "Metų lieptai" (atsiminimai).

2006 m. – "Baltųjų kalijų žiedai" (atsiminimai).

2007 m. – "Lemties kaina" (publicistika).

2008 m. – "Vestuvių nebus..." (apysaka).

2009 m. – "Čia tavo namai" (proza), "Rudens taku" (eilėraščiai).

2010 m. – "Širdimi apkabinu metų tekėjimą..." (atsiminimai, eilėraščiai, laiškai).

2011 m. – "Susitiksime, šaknimis susipinsime" (proza), "Žemė – žmogaus kentėjimų pakalnė..." (atsiminimai apie poetą Joną Kirlį ir jo laiškai).

2012 m. – "Dilgančios tiesos šukės..." (romanas), "Ačiū Tau, Gimtine..." (eilėraščiai).

2013 m. – "Nutrūkusi kaimo styga... : atsiminimai, eilėraščiai, laiškai, dokumentai, nuotraukos" (gimtojo Vičiūnų kaimo kraštotyros rinkinys), "Išmintis – gyvybės duona" (publicistika).

2014 m. – "Baltais balandžiais suskridę..." (eilėraščiai, poezijos vertimai iš rusų kalbos), "Sutilpote sielos rūke..." (eilėraščiai, poezijos vertimai).

Jos kūryba taip pat buvo spausdinta šalies ir rajonų laikraščiuose, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narių kūrybos rinkiniuose "Vyšnios kauliukas" (2004 m.), "Pavasario ženklai" (2005 m.), "Kaimo rašytojas" (2006 m.), "Iš duonos pateka saulė" (2008 m.), "Švenčiausias vardas" (2008 m.), "Vagos" (2008 m.), "Ant asfalto duona nežydi" (2016 m.), politinių kalinių ir tremtinių kūrybos rinkinyje "Vilties žarija" (2003 m.) ir poezijos antologijoje "Veidu į Tėvynę" (2003 m.).

Už literatūrinę veiklą B. Silevičienė yra pelniusi įvairių apdovanojimų.

Už aktyvią kultūrinę ir literatūrinę veiklą Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga suteikė B. Silevičienei Lietuvos kaimo kultūros šviesuolės vardą (2004 m.).

Ištekėjo 1967 m. gruodį, vyras Julijonas Silevičius. Vaikai: Gintautas Silevičius (1968–1997) ir Kristina Silevičiūtė-Jokubauskienė (g. 1971 m.).