Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Rugsėjo 1-oji. Pirmoji pamoka

Laikas: 1967 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
Ciklas „1967 m. Rugsėjo 1-oji Jono Biliūno vidurinėje mokykloje“. Pirmoji pamoka pirmokams, klasėje – ir mamos.

Sėdi vaikai (iš kairės): Jovita Paliokaitė, Kęstutis Paulauskas, Ginta Paknytė, Eugenijus Pavilonis, Saulius Uzdonas (užstotas) ir Vijoleta Mažeikytė (Vanagienė), už jų sėdi mamos (iš kairės): Anelė Mažeikienė, Julija Uzdonienė, Paknienė ir Pavilonienė.