TUMĖJA
  Gretimos vietovės:
PUSBAČKIAI | TRAKAI (Traupio) |

2013-11-09   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 14 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Kavarsko. Ribojasi su Pusbačkių ir Trakų kaimais. Iš šiaurės kaimą supa Žabališkių miškas, iš rytų – Tumėjos ir Repšėnų miškai.

Yra 2 sodybos – 1 gyventojas (2001 m.), kaimas likęs negyvenamas (2011 m.). Priklauso Janušavos seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

XIX a. šioje vietoje buvo miško sargo sodybėlė, vėliau išaugusi į viensėdį. 1923 m. viensėdyje buvo 1 sodyba – 7 gyventojai. 1925 m. Tumėjos viensėdžio savininkas buvo Juozas Sesickas, kuris valdė 72,7 ha žemės. Po žemės reformos viensėdį išsidalijo trys ūkininkai: Jonas Balčiūnas, Antanas Kaunietis ir Vladas Mikalauskas.

1949 m. lapkričio 1 d. Antano Kauniečio sodyboje rastas ir suimtas paskutinis Butageidžio kuopos partizanų vadas Aleksas Velanis-Tigras, pas jį rasti partizanų ryšininkų bei rėmėjų sąrašai.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Kibirkštis", vėliau priklausė "Stalino vėliavos", "Pavasario", "Gintaro" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklauso Traupio parapijai. Kapinių nebuvo.

Tumėjoje 1964 m. gimė kunigas Rimantas Kaunietis.