Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2013-11-26   Pro memoria. Kunigas Dalius Tubys
 
 

2013 m. lapkričio 25 d. autoavarijoje žuvo kun. Dalius TUBYS (1964–1991–2013). Esame sukrėsti tragiškos Biržų klebono ir dekano mirties.

A+A kunigas Dalius TubysKun. Dalius Tubys gimė 1964 m. gegužės 7 d. Noreikiškėse, Kauno r. Mokėsi Kurklių vidurinėje mokykloje Anykščių rajone ir Ukmergės technikos mokykloje. 1983–1984 m. zakrastijonavo Skiemonių ir Užunvėžių parapijose. Atlikęs privalomą karinę tarnybą sovietinėje armijoje 1986 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.

Kunigu įšventintas 1991 m. gegužės 30 d. dirbo vikaru Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, buvo Panevėžio vyskupijos tribunolo notaras. 1996–2000 m. buvo Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijoje klebonas, aptarnavo Švedriškių parapiją.

2000 m. kun. D. Tubys buvo paskirtas klebonu į Biržus. Skirtingu laiku vyskupas jam buvo patikėjęs aptarnauti taip pat įvairias mažesnes kaimynines parapijas: Geidžiūnus, Kupreliškį, Nemunėlio Radviliškį, Suostus. Porą metų kun. D. Tubys rūpinosi Talino lietuvių bendruomene. Nuo 2001 m. jis buvo Biržų dekanato dekanas, o nuo 2002 m. priklausė Panevėžio vyskupijos pastoracinei tarybai.

Visur, kur tik dirbo, kun. Dalius nuoširdžiai rūpinosi gyvąja Bažnyčia, buvo artimas ir jauniems, ir vyresniems, stengėsi, kad visų tikėjimas būtų gyvas ir džiaugsmingas. Turėjo Dievo dovaną suburti ir patraukti žmones. Jo netektis labai skaudi ne tik Biržų parapijai, bet ir visai Panevėžio vyskupijai.

Kun. Dalius Tubys bus pašarvotas Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje, laidotuvių šv. Mišios lapkričio 28 d. 12 val. Velionis bus palaidotas Biržų bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam Viešpatie!

Panevėžio vyskupijos kurija

 
 
    Atgal...