Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2014-11-24   Pro memoria. Gydytojas Bronislavas Palionis
 
 

Kai metai lėks ir vėjai juos toli nuneš,
Ir sieksim mintimis senus laikus,
Paveikslą Jūsų vis matysim mes,
Jis bus su šypsena, geru žodžiu, šviesus...

A+A Bronislavas PalionisRudeninio vėjo palytėtu ir auksiniais lapais nuklotu taku į Amžinybę 2014 metų lapkričio 17 dieną išėjo Gydytojas Bronislavas Palionis (1941–2014).

Gyvenimo kelias prasidėjo 1941 m. vasario 5 dieną Kupiškio rajono Adomynės parapijoje, Naujikuose. Baigė Šimonių vidurinę mokyklą.

Dirbti pradėjo medicinos felčeriu. Dirbo ir mokėsi. 1973 m. baigė Kauno medicinos institutą, įgijo gydytojo kvalifikaciją. Nuo 1977 m. dirbo vidaus ligų gydytoju ir poliklinikos vedėju Anykščių rajone, nuo 1980 m. iki 1993 m. Svėdasų apylinkinės ligoninės vyriausiasis gydytojas, nuo 1998 m. iki 2008 m. dirbdamas klinikinį darbą, kartu dirbo ir Anykščių poliklinikos vadovu.

Gyd. B. Palionio iniciatyva nuo 1988 metų suremontuotose Svėdasų ligoninėje ir ambulatorijoje darbe griežtai buvo priimtas „sausas įstatymas“, po to jį taikome ir mūsų įstaigoje.

2007 m. balandžio 27 dieną Medicinos darbuotojų dienos proga PSPC direktorės skirta padėka už nuoširdų darbą, ir už darbą iš pašaukimo.

2013 metais sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis lankėsi Anykščiuose ir bendravo su Gydytoju. Bendraudamas sveikatos apsaugos ministras pasakė, kad reikia gydytojui B. Palioniui suteikti nusipelniusio Lietuvos Gydytojo vardą ir apdovanoti nusipelniusio Lietuvos Gydytojo garbės ženklu, nes Lietuvoje daug gerų gydytojų, o jis vienas iš geriausių. Bet SAM koridoriuose pasimetė ministro žodžiai, ir 2014 m. Gydytojui buvo skirta tik Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro padėka.

Iš pacientų per visą savo darbo laiką gaudavo tik padėkas, nėra gavęs nei vieno skundo. Dirbo tiek, kiek būdavo pacientų, gydė tiek savo, tiek savo kolegų pacientus, kurie tą dieną negalėjo būti darbe. Į darbą visada ateidavo anksčiau, išeidavo vėliau, bet tuo pačiu sugebėjo išauklėti ir išmokyti savo vaikus – tai puikūs, išsilavinę jauni žmonės, perskaityti visą mokslinę – medicinos tema literatūrą. Mėgo grožinę literatūrą ir poeziją.

Bronislavas Palionis garbingas, sąžiningas žmogus, gerbiamas pacientų, atidus žmogaus skausmui, jį atjaučiantis. Visada stengėsi padėti, nepamiršo ne tik savo pareigos, kaip gydytojo, tiesiog žmogiškas santykiuose ir su pacientais, ir su kolegomis.

Gydytojas Bronislavas Palionis – pavyzdys jaunesnių gydytojų kartai. Gydytojo profesijos etalonas – mums visiems. Šalia Gydytojo buvo saugu, Jis gerbė kiekvieną, nežiūrint užimamų pareigų, nieko nėra įžeidęs, pažeminęs ar prieš ką nors pakėlęs balsą.

Laikas nenuneš į užmarštį šio Žmogaus atminimo. Jis liks gerumo Tiltas, jungiantis Jį mylėjusius žmones.

Tegul būna lengva Anykščių krašto žemė, nes šio krašto žmones Jis mylėjo labiau už save...

Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Stasę, dukrą Eglę, sūnų Valdą, anūkus Joną ir Matą bei kitus artimuosius ir liūdime kartu su jais.

Anykščių Pirminės sveikatos priežiūros centro bendruomenė

 
 
    Atgal...