Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2007-08-20   Pro memoria. Agronomas vadovas Alfonsas Giedraitis
 
 

2007 m. rugpjūčio 12 d., eidamas 83-uosius metus, mirė Panevėžio rajono Ėriškių žemės ūkio bendrovės pirmininkas Alfonsas GIEDRAITIS.

Jis gimė 1925 m. kovo 28 dieną Anykščių r. Andrioniškio sen. Latavos k., valstiečių šeimoje. 1937 m. baigė Andrioniškio pradinę mokyklą. 1961 m. su pagyrimu baigė Joniškėlio žemės ūkio technikumą ir įgijo agronomo specialybę. Nuo 1944 m. pradėjo eiti Panevėžio cukraus fabriko punkto vedėjo pareigas. Nuo 1947 m. dirbo Anykščių apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjungoje agronomu.

1949 m. ištrėmus tėvus į Sibirą, rūpinosi likusiais broliais ir seserimis ir persikėlė dirbti į buvusį Ramygalos rajoną, ėjo MTS vyr. agronomo pareigas, o nuo 1955 m. rugpjūčio 31 d. buvo išrinktas Ėriškių kolūkio pirmininku.

1992 m. įkūrus Ėriškių žemės ūkio bendrovę jos pirmininku dirbo iki mirties.

A. Giedraitis buvo aktyvus žemdirbių sąjūdžio dalyvis, dalyvavo "Agronomų seklyčioje" ir kitoje visuomeninėje veikloje. 1992-1996 metais buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu, buvo renkamas Panevėžio rajono tarybos nariu, apdovanotas ordinais ir medaliais. 2004 m. suteiktas rajono garbės piliečio vardas. 2006 m. įteikta Gerumo angelo statulėlė – nominacija "Kaimui paskirtas gyvenimas".

Kartu su velione žmona Alfonsas išaugino tris vaikus – Gailą, Giną ir Gytį. Susilaukė anūkų.

Bendradarbiai, bendruomenės nariai, visi jį pažinoję žmonės vertino už gerą širdį, rūpestingumą, nuoširdumą ir energiją.

Išėjo Amžinybėn palikęs taip mylėtus tėviškės laukus, nebaigtus darbus, įkvėptus sprendimus, nesuskaičiuojamas mintis apie Žemę, amžiną savo siekimą padėti žemdirbiams.

Laidojimo organizacinis komitetas

 
 
    Atgal...