Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2016-01-27   Pro memoria. Literatė poetė Akvilė Žąsinaitė-Giliauskienė
 
 

2016-ųjų sausiui baigiantis paskutinį savo gyvenimo ir kūrybos puslapį užvertė literatė poetė, „Marčiupio“ literatų klubo narė Akvilė ŽĄSINAITĖ-GILIAUSKIENĖ (1940–2016).

A+A Akvilė Žąsinaitė-Giliauskienė. Nuotrauka iš laikraščio „Šilelis“ archyvo.Eiliuoti ji pradėjo, būdama dešimties metų, besimokydama Burbiškio septynmetėje mokykloje. Pradėjusi mokytis Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, 1954 m. savo eilėraščius parodė mokytojui Domui Kazlauskui ir iš karto įsijungė į mokyklos literatų būrelio veiklą. Jos straipsniai ir eilėraščiai pasirodė rajoniniame laikraštyje „Kolektyvinis darbas“.

Akvilės Žąsinaitės-Giliauskienės eilėraščiai atspindi skirtingus gyvenimo laikotarpius: jaunystėje ji kūrė romantinius meilės lyrikos posmus, vėliau kūryboje atsirado gyvenimo prasmės ieškojimas, religinė tematika. Brandžiausius posmus autorė sukūrė Atgimimo laikotarpiu, jos eilėse – Tėvynės meilė, rūpestis dėl Lietuvos likimo, tremtinių skaudūs išgyvenimai.

Poetės kūryba spausdinta rajoninėje ir respublikinėje spaudoje, Liaudies kultūros centro leidinyje „Eiliavimai“, rinkinyje „Marčiupys“, Anykštijos autorių kūrybos sutelktinėje „Išpažįstame šį jausmą ir meile vadiname“. Literatės žodžiais kunigas Gediminas Šukys sukūrė kantatą apie Šv. Ceciliją, kurią atliko Šiaulių choras „Polifonija“, o Amerikoje išleistame giesmių rinkinyje „Akmenėlio giesmės“ yra Akvilės Žąsinaitės-Giliauskienės žodžiais sukurta giesmė „Kalėdų naktį“.

Nuoširdžiai užjaučiame vaikus ir artimuosius, o mūsų širdyse ilgam išliks meniškos asmenybės atminimas.

Klubo „Marčiupys“ literatai

 
 
    Atgal...