Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2021-06-24   Šeimos išsaugotas paminklas primena birželį prieš 80 metų
 
 
Šiemet birželio 23 d. sukako 80 metų nuo ginkluoto tautinio sukilimo, užbaigusio pirmąją sovietinę okupaciją, pradžios. Lietuvos vyrai tuo metu tikėjo, kad galės sugrąžinti Lietuvai nepriklausomybę. Ne išimtis buvo ir Kurklių krašto vyrai.

Vilniaus Anykštėnų Sambūrio narė Vida Mičiudienė saugo savo dėdės Alfonso Jankausko prisiminimus apie jo tėvo Mykolo Jankausko žūtį bei Birželio sukilimo įvykius Kurkliuose. Tų prisiminimų fragmentas buvo publikuotas laikraštyje „Tremtinys“ 1991 m. liepą.Šioje publikacijoje minimas ir kitas žuvęs Kurklių krašto Birželio sukilimo dalyvis Jurgis Biliūnas – tai Vilniaus Anykštėnų Sambūrio nario, rašytojo Jono Biliūno giminaičio Vytauto Biliūno brolis. Birželio 23 d. sukilimo metu Kurkliuose žuvę 6 šio krašto sukilėliai yra palaidoti Kurklių kapinėse, o Juozas Žvirblis dingo be žinios.

Prisimenant sukilėlius, šiemet birželio 19 d. Užunvėžių bažnyčioje buvo laikomos Šv. Mišios, kuriose dalyvavo Mykolo Jankausko anūkės, kiti artimieji, be žinios dingusio sukilimo dalyvio Juozo Žvirblio brolio sūnus Balys Žvirblis.  

Sukilėliai buvo prisiminti Kurklių kapinėse bei Dembuvkos kaime, kur buvo Mykolo Jankausko tėvonija bei šeimos ūkis.

Jo žmona Ona žuvusiam vyrui atminti suorganizavo paminklą ir planavo jį pastatyti Kurklių kapinėse prie kapo. Tačiau užėjus antrajai sovietų okupacijai, teko atsisakyti taip pagerbti sukilimo dalyvį vyrą Mykolą, nes ant paminklo su Kryžiumi jau buvo iškalti žodžiai: „A+A / LIETUVOS PARTIZANAS / MYKOLUI JANKAUSKUI ATMINTI / ŽUVO KURKLIŲ MIEST. / 1941-VI-23 / UŽ TĖVŲ ŽEMĘ LAISVĘ IR TIKYBĄ“.

Paminklas su tokiu užrašu kėlė realų pavojų daugeliui žuvusiojo Mykolo artimųjų. Tai aiškiai suprasdama, Ona Jankauskienė jį pastatė savo sodybos teritorijoje ir nuolat kruopščiai moliu užlygindavo įrašą, taip slėpdama natūraliai vis lendančias į paviršių teksto raides. O kartais, „darydamos tvarką“, tą molį vis nukrapštinėdavo sodyboje vasarojusios anūkės.

Pasakoja Vida Mičiudienė:

„Mano bobutei  Onai Jankauskienei-Baškauskienei šis užrašas ant jos sodyboje stovinčio kryžiaus vis kėlė didelį nerimą. Mums, pas ją vasaras praleidžiantiems anūkams, nelabai norėdavo pasakoti, suvažiavę iš visur dar pradėsim aiškinti tiems kam nereikia. Kaip prisimenu raidės būdavo aplipdytos, užtrintos moliu. Kai vasaros karštis jį išdžiovindavo, sutrūkinėjusią plutą man patikdavo su vinim nulupinėti. Po nakties užrašas ir vėl būdavo užtrintas. Nelabai aiškinausi, kas tai daro. Vėliau supratau, kad bobutė tokiu būdu išsaugojo kryžių. Cementinis skiedinys gal būtų raides paslėpęs galutinai, bet molis čia tiko geriausiai“
.

Be galo svarbu, kad dabar šį paminklą, papuoštą trispalvę, aplanko iš anksto numatę ar atsitiktinai užklydę mokinai, kraštotyrininkai.

Prie paminklo prieš 80 metų žuvusiam sukilėliui – Mykolo Jankausko anūkės: Vida Mičiudienė, Violeta Kiselienė ir Vita Lackuvienė, kitoje pusėje – anūkė Virginija Jankauskaitė.-anykstenai.lt
 
 
    Atgal...