Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2008-03-03   Pro memoria. Teologas ir psichologas Antanas Paškus
 
 

2008 m. vasario 14 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose, pradėjęs 85-uosius metus, po sunkios ligos mirė profesorius, psichologijos ir filosofijos mokslų daktaras, kunigas Antanas PAŠKUS (1924-2008).

Užgeso didelis Lietuvos šviesulys, švietęs mums savo išmintimi.

Savo giliomis įžvalgomis jis padėjo mums šio gyvenimo painiavose, teorijų įvairovėje rasti tikrąją tiesą.

Jo moksliniai darbai nepaprastai vertingi. Jie visada turtins lietuvių mokslą bei dvasią. Tie darbai tiesiog amžini. Todėl mes neliūdime, netekę profesoriaus ir kunigo A. Paškaus, nes jo darbai pasilieka su mumis.

Savo kilniais darbais ir savo geradarybėmis jis nusipelnė dangaus Tėvo gausių malonių. Ir iš ten jis dar daugiau gali mums padėti ir mus remti.

Lietuva neteko ne tik mokslininko, bet ir didelio geradario. Jis daug kam Lietuvoje padėjo materialiai, ypač rėmė siekiančius mokslų. O paskutines savo santaupas prieš mirtį per Lietuvių katalikų religinę šalpą atidavė Panevėžio katedros senelių namų įrengimui. Šitaip jis krovė sau lobį danguje (taip jis išsireiškė ne viename savo laiške).

Meldžiamės už kilnųjį tautietį, kunigą, mokslininką, Žmogų iš didžiosios raidės ir tikime, kad jis, nuėjęs į Tėvo namus, iš ten mus laimina. Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia, tegul ilsisi ramybėje.

A. Paškus bus laidojamas Lietuvoje, kai pavyks sutvarkyti visus reikalingus pervežimui formalumus.

(Iš Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko laiško interneto dienraščiui www.bernardinai.lt)

 
 
    Atgal...