Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2024-03-14   Pro memoria. Visuomenininkė Ona Vaitkevičiūtė-Rušėnienė
 
 

2024 m. vasario 12 d., sulaukusi 99-erių metų, Napervilyje (Naperville, Ilinojaus valstija, JAV) mirė anykštėnė švietėja ir visuomenininkė Ona Vaitkevičiūtė-RUŠĖNIENĖ (1925–2024).

A+A Ona Rušėnienė

Gimusi 1925 m. sausio 1-ąją Anykščiuose, Ažupiečiuose, neturtingų anykštėnų Anupro ir Julijonos Maldeikytės Vaitkevičių šeimoje, O. Vaitkevičiūtė buvo Anykščių gimnazijos 1-osios laidos, baigusios mokyklą 1944-aisiais metais, abiturientė.

Tą pačią vasarą, artėjant karo frontui, iš savo mylimo miestelio ji pasitraukė į Vakarus. Iš pradžių šešerius metus ji išgyveno įvairiose karo pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. Sukūrusi šeimą su buvusiu savo mokytoju Anykščių gimnazijoje Adomu Rušėnu (1920–1976), ten ji susilaukė dukters Irenos ir sūnaus Leono.

1950 m. atvykusi į Ameriką šeima iš pradžių apsigyveno Rytų Sent Luise (East St. Louis, Ilinojaus valstija). Ten Rušėnai susilaukė antrosios dukrelės Aldonos ir dar vieno sūnaus Audriaus.

Į Čikagos Market Parko (Marquette Park) rajoną O. Rušėnienė persikraustė su vyru, keturiais vaikais ir vyro Adomo mama Marija Rušėniene, kuri atvyko į JAV iš Panevėžio ir apsigyveno su sūnumi.

Dar gyvendama Rytų Sent Luise O. Rušėnienė įgijo kosmetologės specialybę ir daug metų ten bei Č̌ikagoje dirbo kirpyklose, pasižymėdama kaip labai kū̄rybinga, savarankiška ir gabi meistrė.

Vėliau ji studijavo histologiją ir buvo priimta į Amerikos klinikinės patologijos bendriją, iki pensijos dirbo Čikagos Cook County Coroners ligoninėse.

O. Rušėnienė buvo veikli įvairių JAV lietuvių organizacijų ("Saulutės", "Vaiko vartai į mokslą", Lietuvos dukterų draugijos ir kt.) narė ir finansiš̌kai jas rėmė.

Kaip praneša JAV lietuvių interneto portalas www.draugas.org, giliame liūdesyje liko dukros Irena, Aldona (ir jos vyras David), sūnūs Leonas (ir jo žmona Cynthia), Audrius (ir jo žmona Rita); anūkai Kristina, Tera, Mykolas, Aaron, Carly, Robert, Viktoras, Petras, Vincas ir jų šeimos bei devyni proanūkiai; dukterėčia Dalia, sūnėnas Donatas su šeimomis Lietuvoje ir daugelis artimų draugų bei pažįstamų Amerikoje.

"Onutė visą̨ gyvenimąa didžiavosi, laikydama save anykštėne. Ne kartą lankėsi Lietuvoje, dalyvaudavo Anykščių miesto jubiliejaus šventėje, bendraudavo su klasės draugais bei ten tebegyvenančiais giminaičiais", – rašo www.draugas.org.

"Ona Vaitkevičiūtė-Rušėnienė nesusikrovė turtų ir Amerikoje, bet užtat išaugino ketvertą vaikų tikrais lietuviais, kurie ir savo šeimose tik lietuviškai bendrauja ir tėvų kalbą geriau nei anglų moka," – taip 1992 m. buvo pristatoma pirmojo Pasaulio anykštėnų suvažiavimo dalyvė ir viena iš Pasaulio anykštėnų bendrijos steigimo iniciatorių.

A. A. Onutės atminimui šeima prašo aukoti Sunlight Orphan Aid for Lithuania/Saulute https://sunlightorphanaid.org arba Childs Gate to Learning / Vaiko vartai į mokslą http://www.childgate.org.

O. Rušėnienės laidotuvės Čikagoje numatytos 2024 m. balandžio 13 d. nuo 9 val.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...