Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2024-04-09   Pro memoria. Mokslininkas geografas Paulius Kavaliauskas
 
 

Eidamas 80-uosius metus, mirė ilgametis Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų instituto Geografijos ir kraštotvarkos katedros darbuotojas ir vedėjas, profesorius, geografas, kraštotvarkininkas, valstybininkas, habilituotas daktaras  PAULIUS KAVALIAUSKAS (1945–2024). 

A+A Paulius KavaliauskasProfesorius yra vienas žymiausių Lietuvos geografų, aplinkosaugininkų, kraštotvarkos metodologinių pagrindų, šalies saugomų teritorijų sistemos, valstybinių parkų bei gamtinio karkaso geoekologinės koncepcijos, kraštovaizdžio politikos kūrėjas, mūsų šaliai itin reikšmingų moksline, pažintine ir praktine prasme kraštovaizdžio tyrimų ir planavimo darbų autorius, mokslinis vadovas, konsultantas, prisidėjęs prie daugelio teisės aktų, strateginių dokumentų rengimo.

Jis vadovavo rengiant Perspektyvinę saugomų teritorijų schemą, kuri tapo sudėtine Kompleksinės gamtos apsaugos schemos dalimi, regioninių parkų steigimo programai, buvo pirmojo Lietuvos teritorijos bendrojo plano (2002 m.) rengimo, daugelio valstybinių parkų planavimo darbų mokslinis vadovas. Jis sukūrė metodologinius pagrindus Lietuvos nacionalinių parkų sistemai vystyti, dalyvavo rengiant pirmojo šalies nacionalinio nacionalinio parko, kuriam šiais metais sukako 50 metų, pirmąją planavimo schemą.

P. Kavaliauskas yra 19 monografinių leidinių ar jų skyrių, daugiau nei 350 mokslinių, daugiau kaip 120 mokslo populiarinamųjų straipsnių autorius arba bendraautorius, parengė 33 žemėlapius Lietuvos nacionaliniam atlasui, ženkliai prisidėjo prie Aiškinamojo geografijos terminų žodyno turinio (2021). Ateities kraštotvarkininkams svarbi 2011 m. išleista jo knyga „Kraštovaizdžio samprata ir planavimas“.

Paulius Kavaliauskas dalyvavo visuose svarbiausiuose kraštotvarkos disputuose, tarpinstitucinėse polemikose, įvairių sričių konferencijose, jis aktyviai dalijosi savo žiniomis, išugdė ištisą geografų kraštotvarkininkų kartą. Iš paskutinių profesoriaus darbų reikšmingiausi: Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija (2005–2006 m.), Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas (2014–2015 m.), Valstybinių parkų kraštovaizdžio struktūros schemos (2018–2019 m.).

1995 m. už aplinkosaugos ir teritorinio planavimo darbus jis apdovanotas Valdo Adamkaus premija; 2004 m. už darbų ciklą „Krašto tvarkymo optimizavimas teritorijų fizinio planavimo sistemoje“ (1986–2003 m.) – Lietuvos mokslo premija. 2006 m. jam suteiktas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordinas. 

Už viso gyvenimo darbus kraštotvarkos teorijoje ir praktikoje 2013 m. Lietuvos geografų draugija apdovanojo prof. P. Kavaliauską prof. K. Pakšto medaliu.

Profesorius išsiskyrė itin giliu, sisteminiu mąstymu, teorinėmis įžvalgomis, aštriu žvilgsniu ir tuo pačiu dideliu kūrybingumu.

Nuoširdi užuojauta Profesoriaus artimiesiems.

Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultetas

Šeimos nariai kviečia atsisveikinti su Profesoriumi J. Matulaičio a. 3, Vilniuje, balandžio 11 d., ketvirtadienį, III salėje nuo 16 val. iki 21 val. ir balandžio 12 d., penktadienį, nuo 9 val. iki 13 val. Išpildant velionio norą, laidotuvės nevyks. Artimieji prašo nenešti gėlių, o aukoti į šarvojimo salėje pastatytą aukų dėžutę.

 
 
    Atgal...