Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2011-06-01   Trečiasis oficialus Gliaudelių giminės susitikimas prie Rubikių
 
 

Jau keletą metų turime idėją surengti visos Gliaudelių giminės susitikimą. Keli oficialūs giminės susitikimai jau yra įvykę. Tiesa, tik Baltramiejaus Gliaudelio šakos.

Pirmąjį Gliaudelių giminės susitikimą surengėme 2005 m.

Antrasis vyko po trejų metų – 2008-aisiais. Tada susitikime dalyvavo Baltramiejaus Gliaudelio ir jo žmonos Barboros Jucytės – Jucių giminių palikuonys. Abu susitikimai buvo surengti Kurklelių kaime (Skiemonių sen., Anykščių r.).

Trečiasis oficialus Gliaudelių giminės susitikimas numatytas 2011 m. liepos 9-10 dienomis prie Rubikių ežero (Anykščių r.).

Kviečiami susitikti visi Martyno Gliaudelio palikuonys:

Jono Gliaudelio šaka:

Povilas Gliaudelis:
Jono ir Elenos Gliaudelių;
Onos Gliaudelytės ir Romualdo Kireilių;
Apolonijos Gliaudelytės ir Petro Pakštų;

Jurgis Gliaudelis:
Jono ir Zofijos Gliaudelių;
Bronės Gliaudelytės ir Antano Višumirskų;
Stanislavos Gliaudelytės ir Simono Rutkauskų;
Irenos Gliaudelytės ir Algio Muterlevičių.

Baltramiejaus šaka (giminės susitikimai vyko 2005 m., 2008 m.):

Uršulės Glaudelytės ir Jono Strazdų;
Kamilio ir Jadvygos Gliaudelių;
Jono ir Marijonos Gliaudelių;
Emilijos Gliaudelytės ir Jono Titenių.

Turintiems idėjų dėl susitikimo galima kreiptis į Gliaudelių giminės susitikimo organizatorių Remigijų Bimbą (remigijusbimba@gliaudeliai.org) arba skambinti tel. 8-610-23 144.
Pasiūlymai ir komentarai dėl susitikimo yra laukiami.

 
Gliaudelių giminės susitikimo programa

Anykščių r. Terpežerių k.
(Rubikių ežeras)
2011 m. liepos 9-10 d.

Liepos 9 d. (šeštadienis)

10:00 val. renkamės prie "Laimės žiburio" (Liudiškių kalva, Anykščių r.).
11:00 val. lankome mirusiųjų Baltramiejaus ir Barboros Gliaudelių bei Daratos Stasiūnaitės-Gliaudelienės kapus Skiemonių Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčios šventoriuje.
11:30 val. lankome Skiemonių senąsias kapines, kuriose palaidotas Martynas Gliaudelis (1815-1894).
12:00 val. Šventos Mišios už mirusius artimuosius Skiemonių Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčioje.
13:30 val. vykstame į Gliaudelių gimtinę Klykūnų kaime.
14:00 val. Bijeikių kaime lipame į Dusyno ir Rubikių apžvalgos bokštą, kurio aukštis – 15 metrų.
15:00 val. renkamės prie Rubikių ežero (Terpežerių kaime, buvusi Jucių sodyba).
16:00 val. susitikimo popietė (pietaujame, susipažįstame, kalbamės).
17:00 val. nominacijos: jauniausias ir vyriausias giminės dalyvis, jubiliatai.
18:00 val. pirmojo Gliaudelių giminės susitikimo (2005 m.) filmo akimirkos.
20:00 val. Gliaudelių giminės viktorina.
21:00 val. filmo premjera – antrasis Gliaudelių susitikimas (2008 m.).
22:00 val. vakaronė prie laužo (dainos, šokiai, žaidimai).

Liepos 10 d. (sekmadienis)

9:00 val. Pusryčiai.
10:00 val. Gliaudelių giminės dalyvių apmąstymai ir priesakai.
11:00 val. laisvalaikis prie Rubikių ežero.
Atsisveikinimas....

Plačiau apie susitikimą – www.gliaudeliai.org

 

 

 
 
    Atgal...